Vooral ‘partijtijgers en netwerkers’ in nieuwe Eerste Kamer

Kritische Eerste Kamerleden worden in de nieuwe Senaat een zeldzaamheid. Volgens Het Parool bezetten straks vooral ‘partijtijgers en professionele netwerkers’ de bankjes. De Eerste Kamer moet letten op de deugdelijkheid en samenhang van wetgeving, maar er zit straks nauwelijks nog een jurist in. ‘Dat is geen toeval. Academische juristen gaan soms zomaar moeilijk doen over de ‘techniek’ – verdragen, tegenstrijdigheden, Europese afspraken. Fractievoorzitters worden daar gek van’, analyseert de krant. ‘Voor heel wat mensen is de Eerste Kamer gewoon een plek om te netwerken’, aldus een ‘droevige’ ex-senator.

De partijtoppen hebben hun handen vol aan de eigenzinnige senatoren. Ze lopen namelijk niet altijd in het gelid, terwijl de coalitie toch al geen meerderheid heeft in de Senaat. Elke stem telt. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra pleitte een jaar geleden nog voor afschaffing van de chambre de réflection. De partijtop moet de VVD-senatoren nu al onder druk zetten om ze in het gareel te houden.

Zo uitte VVD-senator Liesbeth Kneppers afgelopen week nog haar bedenkingen bij het hoge tempo waarin ze het nieuwe ‘zeer complexe’ pensioenplan moest behandelen. Ze zinspeelde op uitstel van behandeling, maar de VVD-top verwees Kneppers streng terug naar haar mand. De behandeling van het ‘uiterst complexe’ pensioenplan staat nu gewoon voor komende week op de agenda.

Over de weinig charmante wijze waarop de PvdA lastige Eerste Kamerleden wil lozen, is inmiddels een fikse ruzie ontstaan in die partij. Oud-voorzitter Ruud Koole en oud-minister Guusje ter Horst, beiden lastige types voor de fractieleider en lichtgewicht Marleen Barth, werden op een onverkiesbare plek gezet. Exit dus. Koole had onlangs nog kritiek op de partijtop en ziet een verband. De PvdA’er laat zich echter niet zonder slag of stoot afvoeren en zoekt de publiciteit. Zelfs een nare mailwisseling tussen Koole en Barth lekte uit.

Zorgelijk is het gebrek aan juristen in de nieuwe Eerste Kamer. Zo zit er straks in de CDA-fractie als het voor die partij tegenzit bij de Statenverkiezingen geen enkele jurist meer.

De Raad van State constateerde eerder dit jaar dat ‘het gebrek aan doordachtheid’ soms leidt tot ‘excentrieke en wispelturige wetten’. ‘Wetgeving wordt een wegwerpartikel’. De nieuwe Eerste Kamerleden zullen daar naar verwachting weinig aan veranderen.

(Bron: Het Parool)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.