SCP-onderzoek: ‘politiek-bestuurlijke elite is mikpunt van maatschappelijke onvrede’

Tweederde van de Nederlanders vindt dat het met Nederland de slechte kant opgaat. En hiervan vindt 85 procent dat de elite daarvoor verantwoordelijk is. De Nederlandse elite is nogal impopulair onder de bevolking. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarvoor het 3000 mensen enquêteerde. Het SCP schrijft: ‘Met name de politiek-bestuurlijke elite is het mikpunt van maatschappelijke onvrede. Burgers schrijven ongewenste ontwikkelingen in ons land zeer vaak toe aan de elite. Volgens hen verschanst de elite zich in het eigen milieu en dient vooral het eigenbelang’.

Van de respondenten beschouwt 57 procent de top van het bedrijfsleven als de elite, op de voet gevolgd door mensen van adel (54%), politici, bestuurders (51%) en topwetenschappers (47%). Kunstenaars en mensen in de kunst en cultuur zijn volgens 30 procent deel van de elite. Tv-persoonlijkheden zoals presentatoren sluiten de rij af met slechts 19 procent. Elite vindt men overigens nog een te mooi woord voor de groep, liever wordt ‘diknekken’ gebruikt.

Het SCP rapporteert ook over wat de respondenten beschouwen als de ‘meest conflictueuze tegenstellingen’ tussen bevolkingsgroepen. Op nummer één staat de tegenstelling ‘allochtonen – autochtonen’, direct gevolgd door de tegenstelling ‘machtigen en de rest’.

De stelling ‘De elite dient vooral het eigen belang’, wordt bevestigd door 54 procent van de deelnemers. De hoger opgeleiden waren nog het meest positief over de bevoorrechte groep, maar van hen onderschrijft altijd nog 41 procent deze stelling.

Een ander opvallend resultaat: slechts 13 procent denkt dat de mensen die tot de elite behoren hun plek eerlijk hebben verdiend. De ouderen en laagopgeleiden hebben met 16 procent op dit punt nog het meeste vertrouwen in de toplaag.

Opvallend is verder dat de ‘elitairen’ zelf ook kritisch en onzeker zijn. Het SCP interviewde er een aantal en sommigen gaven zichzelf de schuld van de op hen gerichte weerzin. ‘We hebben de plank op allerlei fronten volledig misgeslagen’, zei Herman Wijffels, ex-Rabobank en ex-Sociaal-Economische Raad. ‘Vakelites in Nederland verdwijnen onder een bestuurslaag van generalisten. Spinozawetenschappers worden nooit geraadpleegd in Den Haag’, aldus Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De elite in Nederland staat er bepaald niet goed op. Deze uitkomst van het onderzoek bevalt vast niet iedereen, maar het SCP is een belangrijk adviesorgaan van de regering en geen pluizige hobbyclub. De onderzoeksresultaten kunnen dus niet zomaar in een diepe la verdwijnen.

(Bron: scp.nl)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.