Zorgverzekeraars willen vrije keuze ziekenhuizen beperken

Een ziekenhuis dat in 2015 volgens een zorgverzekeraar zijn budget overschrijdt, heeft een serieus probleem. Verzekeraars stoppen dan namelijk met vergoeden van de zorg in dat ziekenhuis en sturen hun verzekerden door naar een ander ziekenhuis. Staande afspraken van patiënten vervallen ook per direct. De zorgverzekeraars Menzis, Achmea, CZ en DSW waarschuwen hiervoor in hun voorwaarden. Alleen VGZ wil de bestuurskamersores niet afwentelen op verzekerden. VGZ-klanten mogen volgens een woordvoerder geen gevolgen ondervinden van budgetafspraken.

NRC Handelsblad, 8 december.

NRC Handelsblad, 8 december.

NRC handelsblad deed onderzoek en kwam er achter dat de vrije ziekenhuiskeuze, met name aan het einde van het jaar wanneer de budgetoverschrijdingen spelen, beperkt wordt.

Volgens de avondkrant is een nieuwe clausule toegevoegd aan de verzekeringsvoorwaarden. Daarin staat dat zorgverzekeraars patiënten naar een andere zorginstelling kunnen sturen dan afgesproken, wanneer een ziekenhuis over zijn budget gaat.

Volgens NRC Handelsblad hebben verzekerden eigenlijk geen enkele garantie meer dat ze naar het ziekenhuis van hun keuze kunnen. Immers, wanneer de budgetperikelen opspelen, zegt de verzekeraar figuurlijk alsnog de lopende afspraken af.

Beperkte vergoeding van zorg in budgetoverschrijdende instellingen speelde al eerder enkele keren, zoals in het Radboudumc in Nijmegen dat vorig jaar een paar weken geen Achmeaverzekerden mocht helpen.

(Foto: Rijksoverheid.nl)

Van minister Schippers van Volksgezondheid moeten zorgverzekeraars overzicht bieden van de gecontracteerde ziekenhuizen. Dat overzicht stelt echter weinig voor wanneer de gecontracteerde ziekenhuizen later alsnog kunnen ‘wegvallen’. (Foto: Rijksoverheid.nl)

Van minister Schippers moeten zorgverzekeraars de klanten in een overzicht per polis informeren over met welke ziekenhuizen er contracten zijn. Maar met de nieuwe clausule kunnen de gecontracteerde instellingen abrupt ‘uitvallen’ als keuzemogelijkheid. Wat is zo’n overzicht dan nog waard?

Was het verzekeringsstelsel een persoon van vlees en bloed, dan kon hij beter andere vrienden kiezen. Het lijkt er wel op of de voorstanders van het huidige stelsel er álles, maar dan ook echt álles aan doen om ‘hun’ stelsel zo impopulair mogelijk te maken. Terwijl in de Kamer en op straat de roep om de terugkeer van het oude ziekenfonds steeds luider klinkt, vooral als protest tegen het huidige stelsel, komen zorgverzekeraars met zo’n clausule aanzetten. Was het stelsel een persoon, dan maakte het zich zorgen, grote zorgen.

(Bron: NRC handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.