Bewindslieden en Kamerleden zijn praktisch immuun voor rechtsvervolging

(Foto: pixabay.com)

De opdracht tot vervolging van bewindspersonen en Kamerleden die omwille van hun werk een misdrijf plegen, kan alleen gegeven worden door de regering of een meerderheid in de Tweede Kamer zelf. Dat schrijft artikel 119 van de Grondwet voor. Bewindslieden en Kamerleden zijn daardoor praktisch immuun voor vervolging. Onlangs deed het Hof Arnhem Leeuwarden aangifte tegen het ministerie van Financiën, maar de kans dat minister Dijsselbloem of staatssecretaris Wiebes ook daadwerkelijk voor de rechter verschijnt, is dus zo goed als nihil.

Als zou blijken dat de minister of zijn staatssecretaris een ambtsmisdrijf pleegde, ‘gaat de unieke aangifte als een nachtkaars uit’, schrijft de Volkskrant. De Wet ministeriële verantwoordelijkheid uit 1855 schrijft voor dat al dan niet afgetreden ministers en staatssecretarissen vervolgd worden door de Hoge Raad wanneer de regering of een meerderheid uit de Tweede Kamer daar opdracht voor geeft.

De aangifte van de president van de rechtbank is overigens uniek. Het ministerie negeerde volgens het gerechtshof een eerdere rechtelijke uitspraak en pleegde zelfs een ambtsmisdrijf. De zaak draait om de naam van een tipgever van de Belastingdienst. Hij/zij zou in 2009 de namen van 300 Nederlandse zwartspaarders hebben onthuld. De advocaat van die zwartspaarders wil nu de naam van die tipgever weten, en de rechter gaf hem daarin gelijk. Maar de Belastingdienst weigert. Leidinggevenden gaven ambtenaren zelfs opdracht om te blijven zwijgen. Dat laatste beschouwt het Arnhemse Hof als een ambtsmisdrijf.

In 2007 poogde het Openbaar Ministerie de ministers Donner en Dekker te vervolgen vanwege ‘dood door schuld’ bij de Schipholbrand. De zaak werd naar de Hoge Raad gezonden maar die kon niets doen, omdat er van zowel de Kamer als de regering geen opdracht tot vervolging kwam.

In 1868 werd voor het eerst, en meteen ook voor het laatst, een bewindspersoon veroordeeld op grond van artikel 119. Minister van Marine Pels Rijcken had namelijk zijn hond los laten lopen op verboden terrein. Hij werd veroordeeld tot 10 gulden boete of een dag gevangenisstraf.

(Bron: de Volkskrant)

1 Reactie op Bewindslieden en Kamerleden zijn praktisch immuun voor rechtsvervolging

  1. Ook deze criminelen ontlopen niets, ook zij worden straks ter verantwoording geroepen.
    Daar sturen zij voortdurend op aan in hun onnozelheid van het onschendbaar zijn.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.