Corporatiekoepel waarschuwt voor ‘enorme kloof tussen goede en slechte wijken’

Op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de conclusies van de enquêtecommissie woningcorporaties, waarschuwt voorzitter Marc Calon van de koepel van woningcorporaties in dagblad Trouw voor ‘Luikse of Parijse toestanden’. ‘We willen niet in dezelfde situatie belanden als Luik en Parijs met een enorme kloof tussen goede en slechte wijken’. Wanneer de aanbevelingen van de commissie en de voornemens van VVD-minister Blok van Wonen daadwerkelijk beleid worden, ‘gaat de volkshuisvesting naar de filistijnen’, waarschuwt Calon.

De Kamer debatteert vandaag en morgen met de enquêtecommissie over het rapport Ver van Huis. Minister Blok zal er naar verwachting niet bij zijn. Best vreemd wanneer je bedenkt dat Bloks toekomstige beleid en zijn opvattingen over Ver van Huis centraal staan in de discussie. De Kamer en Blok liggen ver uit elkaar. Waarom de minister afwezig is, is onbekend.

Blok wil niet alle conclusies van de commissie overnemen. Zo heeft hij geen zin in in een onafhankelijke toezichthouder die niet onder een minister valt. Hij liet de Kamer eerder weten tevreden te zijn met de huidige toezichthouders: de dienst Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die valt onder het ministerie van Infrastructuur, en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) vallende onder Bloks eigen ministerie.

Ook woningcorporatiekoepel Aedes wil een onafhankelijke toezichthouder. ‘Daar zijn we hartgrondig voor’, zegt Calon. ‘De kant die we nu opgaan, is dat de minister veel te veel macht krijgt. Terwijl uit de enquête duidelijk blijkt dat ook ministers schromelijk hebben gefaald’.

Verder is er nog een meningsverschil tussen de enquêtecommissie en Blok over de commerciële activiteiten van de woningcorporaties. De commissie vindt dat de corporaties geen enkel commercieel project meer mogen oppakken. Dat ziet Blok anders. Volgens hem mogen de corporaties onder voorwaarden in sommige projecten blijven investeren.

Calon is niet blij met deze discussie over investeringen. ‘Door alle belastingen is de volkshuisvesting – en dus de huurder- al netto-betaler geworden aan de staat. In welk land is dat zo? De ruimte om te investeren wordt almaar krapper. Zo gaat de volkshuisvesting naar de filistijnen’.

Grote afwezige in de discussie is de huurder zelf. De commissieleden, minister Blok, de Tweede Kamerleden en Aedes-voorzitter Calon; hoeveel van deze hoofdrolspelers in het woondebat, zou zelf sociaal huren? Geen. Bijna de helft van Nederland huurt wel sociaal maar houdt zich muisstil. Of liever, schaapstil.

(Bron: Trouw)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.