In 2015 draaien geschrokken politici de decentralisatie alweer terug

‘2015 wordt het jaar van de dedecentralisatie.’ De operatie waarin de Rijksoverheid de jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsparticipatie overdraagt aan de gemeenten is zo groot, dat ‘het ondenkbaar is dat er geen ongelukken gebeuren’, schrijft econoom Kees Kraaijeveld in Vrij Nederland. En zodra nare ongelukken bekend worden zullen verontwaardigde Kamerleden bewindslieden op hoge toon ter verantwoording roepen. ‘Het is niet vraag of, maar wanneer de eerste reparatiewetjes worden geschreven’.

‘Wat doet Den Haag als straks sommige gemeenten inderdaad hun ouderen verontachtzamen? De eerste geestelijk gehandicapten ontsporen? Als de eerste dode kinderen te betreuren zijn? Zal Den Haag dan terughoudendheid betrachten en de gemeenten hun eigen problemen laten oplossen?’ Nee natuurlijk. We zien de opgewonden Tweede Kamerleden elkaar al achter de interruptiemicrofoon verdringen. ‘Ze zullen eisen dat er wordt ingegrepen’, voorspelt Kraaijeveld terecht.

Kraaijeveld: ‘Wat is erger dan een overmoedige, overhaaste, slecht doordachte en budgettair onverantwoordelijke decentralisatie? Precies: een heel vlug alweer teruggedraaide overmoedige, overhaaste, slecht doordachte en budgettair onverantwoordelijke decentralisatie. En dat is waar we op afstevenen’. Vrijwel alle adviseurs en raadgevende organen waarschuwden de politiek tegen de ‘roekeloze actie’, maar de politici bleken ‘horende doof’.

Over de volstrekt gedesoriënteerde PvdA is al genoeg gezegd de laatste maanden. Die partij zal fors betalen voor het roekeloze beleid, dat waarschijnlijk uit de VVD-koker komt. De decentralisatiesores wordt in 2015 waarschijnlijk verergerd door de val van Rutte II snel na de Statenverkiezingen in maart. Rutte kan dan de geschiedenisboekjes in als de premier van de twee gevallen kabinetjes en één grote puinhoop.

(Bron: Vrij Nederland)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.