Rekenkamer: ‘Verdeling van extra 11 miljard voor gemeenten is blackbox’

De Rekenkamer, de controleur van de Rijksuitgaven is bezorgd over het gebrek aan toezicht op de financiële kant van de decentralisatie van overheidstaken. Per 1 januari krijgen gemeenten extra taken en daarvoor ontvangen ze gezamenlijk 11 miljard euro uit Den Haag. ‘De grootste stelselherziening sinds de Tweede Wereldoorlog’ is qua budgetverdeling nog steeds een ‘blackbox’, volgens Rekenkamer-lid Arno Visser in NRC handelsblad. ‘De operatie is ondoorzichtig’.

De 11 miljard wordt verdeeld over de ruim vierhonderd gemeenten, maar de verdeelsleutel is totaal onduidelijk. De ene gemeente krijgt meer dan de andere. Het toezicht hierop is dus niet geregeld.

Visser: ‘de belastingbetaler kan niet volgen wat daarmee gebeurt. Als hij naar z’n vertegenwoordiger in de Tweede Kamer gaat, zegt hij: ga maar naar de gemeente. En het gemeenteraadslid verwijst vervolgens naar Den Haag’.

Gemeenten hebben vaak, niet altijd, gelukkig nog een lokale rekenkamer, maar of die voldoende toegerust is op zo’n extra controletaak is de vraag. Volgens Visser is het budget nogal eens een probleem. Als voorbeeld noemt hij Arnhem: ‘Dat heeft de begroting voor de lokale rekenkamer gehalveerd. De leden hebben toen besloten er vanaf eind 2015 maar helemaal mee te stoppen, omdat ze zo niet kunnen werken. De begroting van Arnhem neemt toe van 565 naar ruim 700 euro miljoen. En die heeft dan straks geen rekenkamer meer.’

Ook een gemeenteraadslid heeft een rekenkamer nodig om het gemeentebeleid goed te kunnen beoordelen. Visser: ‘Zonder rekenkamer denkt een raadslid voor je het weet: ‘Nou, mijn wethouder hier heeft een geweldig verhaal over zijn succes. Dat zegt hij immers zelf!”

Ongeveer een jaar geleden toonde Rekenkamer-lid Arno Visser zich al bezorgd over de onduidelijkheid over het toezicht. Er is niet veel veranderd, behalve dat we inmiddels ruim een maand voor 1 januari leven. Veel te kort dag om de slordige en haastige aanpak van dit kabinet te corrigeren. Op hoop van zegen dan maar.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.