Toename van rechtszaken verwacht over gemeentelijke zorg

Ben je hulpbehoevende, dan kan het straks veel uitmaken in welke gemeente je woont. Volgens een onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur zijn er tientallen plaatsen die schoonmaken vanaf 1 januari niet meer als een gemeentetaak zien, terwijl zo’n 20 procent van de gemeenten juist niets wil veranderen aan de huidige hulp. Dagblad Trouw verwacht dat het aantal rechtszaken over de zorg zal toenemen. Vandaag komt de eerste zaak voor de Groningse rechter, een proefproces tegen het Friese Dantumadeel.

Dantumadeel wil de hulp aan een hoogbejaard echtpaar per 1 januari stoppen en deelde dat onlangs plompverloren mee. Het schrappen van de huishoudelijke hulp zou in strijd zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), vindt Ieder(in), de organisatie voor chronisch zieken en mensen met een beperking. Volgens die wet moet een gemeente namelijk eerst gedegen onderzoek doen naar de situatie van de cliënt en is een fatsoenlijke motivering vereist voor het intrekken van de hulp.

Ook zouden gemeenten als Dantumadeel volgens Ieder(in) in strijd handelen met het Europese mensenrechtenverdrag en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Algemene wet bestuursrecht).

Verreweg de meeste plaatsen kiezen een middenweg voor de huishoudelijke hulp. Een schoon en leefbaar huis is voor de meeste gemeenten het criterium. Aan ‘de keukentafel’ bespreekt een ambtenaar de situatie en wat familie, vrienden en buren kunnen doen.

Dantumadeel besloot de lichte huishoudelijke hulp per 1 januari maar helemaal te schrappen. Hulpbehoevenden moeten dat daar voortaan maar zelf regelen en betalen. De Friese gemeente heeft 19.130 inwoners, waaruit je mag concluderen dat er meer gedupeerden zijn dan het hoogbejaarde echtpaar.

Het college van Dantumadeel bestaat uit drie wethouders, waaronder een CDA’er en een ChristenUnie’er. De burgemeester is bovendien van PvdA-huize. Daar hadden we toch een socialer beleid van verwacht.

(Bron: Trouw, dantumadeel.nl)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.