Slechts 10 procent van zorgcliënten geïnformeerd over zorg in 2015

GroenLinks: 'Een zorgcrisis dreigt'

Er zijn nog maar zes weken te gaan, en slechts tien procent van de hulpbehoevenden en mantelzorgers weet welke zorg in 2015 van de gemeente is te verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Het onderzoek is de eerste grote enquête door een onafhankelijk bureau onder de cliënten en mantelzorgers zelf. ‘Juist de kwetsbaarste groep geeft aan het slechtst geïnformeerd te zijn over de wijzigingen’, zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman in de Volkskrant.

Volgens Voortman dreigt ‘een zorgcrisis’. ‘De cijfers zijn zeer zorgwekkend. Dit onderzoek maakt duidelijk dat mensen nog niet weten waar ze aan toe zijn, maar het ergste vrezen. Negatieve gevoelens overheersen, mensen voelen zich machteloos en zijn nog steeds niet goed geïnformeerd.’

Bijna tweederde van de zelfstandig wonende cliënten voelt zich niet of slechts oppervlakkig door hun gemeente op de hoogte gebracht van persoonlijke veranderingen. Bijna de helft van de zorggebruikers verwacht bijvoorbeeld dezelfde hulpverlener te houden, terwijl de algemene verwachting juist is dat gemeenten hulp schrappen en nieuwe contracten afsluiten met andere zorginstellingen waardoor de hulp wisselt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan de zorgen nog niet wegnemen en wijst er op dat gemeenten pas laat zicht kregen op de definitieve budgetten en het aantal hulpbehoevende inwoners. VNG: ‘Nu zijn gemeenten druk met het afsluiten van contracten met zorgverleners. Pas daarna is er zicht op wat we wie kunnen aanbieden. Daar wordt enorm hard aan gewerkt.’

Een zorgcrisis, zoals Voortman vreest, zal er heus niet komen. Maar duidelijk is wel dat het draait om de bezuinigingen, de plannen, de implementatie, de uitvoering, het proces en de vele vele andere abstracties. De burgers staan kennelijk onder aan het actielijstje.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.