Adjunct-hoofdredacteur NRC ‘krijgt ook jeuk van de EU’

Marike Stellinga, econoom en adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad bekent in haar eigen krant ‘jeuk’ te krijgen van de EU. Stellinga: ‘De EU, Brussel, de samenwerking tussen 28 Europese lidstaten – hoe je het ook wil noemen, ik heb er ontzettend vaak grote moeite mee’. De eurocraten zijn volgens haar ‘doordrenkt van arrogantie’ en ze barsten steeds uit ‘in euro-evangelische liederen’.

Stellinga haalt in haar column een onlangs verschenen rapport aan waarin de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onder meer concludeerden dat laagopgeleiden eurosceptisch zijn, en hoogopgeleiden juist pro-Europees.

Volgens de NRC-journalist verklaart dat waarom pro-Europese hoogopgeleiden en Brusselse functionarissen vaak tegen burgers praten over het nut van de EU ‘als een zendeling vroeger gedaan moet hebben tegen ‘inboorlingen’ in den vreemde. Doordrenkt van arrogantie, overtuigd van een superieur moreel gelijk’.

Stellinga vindt zelf het Brusselse moddergooien vreselijk. Bijvoorbeeld de eurocommisaris die minister Asscher xenofoob noemde omdat hij over de pijnlijke gevolgen van het vrije verkeer van arbeiders uit Oost-Europa wilde praten. Stellinga: ‘Xenofoob ben je dan in Brussel. Dat is toch onuitstaanbaar?’

Ten slotte hekelt de adjunct-hoofdredacteur de Europese Rekenkamer die had uitgezocht dat er in Europa te veel geld wordt binnengeharkt zonder doel. gewoon, omdat het er nou eenmaal is. Alex Brenninkmeijer van die Rekenkamer zei dat dat probleem niet bij Europa ligt, maar bij de lidstaten. Die willen volgens hem zoveel mogelijk geld binnen harken, dondert niet waarvoor. Stellinga: ‘Maar meneer Brenninkmeijer, dat ís toch Europa? Of ben ik nou gek?’

‘Er zijn legitieme bezwaren aan te voeren tegen de EU. Dat is een diepgravend gesprek waard, een discussie met mensen van alle opleidingsniveaus. En daarbij zou het fijn zijn om elkaar serieus te nemen.’

Een discussie over Europa? Een échte open discussie, met eventuele consequenties voor het beleid van ‘de lopende trein’ (die andere term die we zo vaak van Brusselse functionarissen horen)? Dream on.

(Bron: NRC Handelsblad)

2 Reacties op Adjunct-hoofdredacteur NRC ‘krijgt ook jeuk van de EU’

 1. bert [maathuis] // 25 oktober 2015 om 23:04 // Beantwoorden

  Wat mij betreft heb je zeer helder inzicht Jane van de Zee! De spijker op de kop!

  Marike deed in haar artikel een zeer bijzondere en zeer opmerkelijke uitspraak: “Er zijn legitieme bezwaren aan te voeren tegen de EU. Dat is een diepgravend gesprek waard, een discussie met mensen van alle opleidingsniveaus. En daarbij zou het fijn zijn om elkaar serieus te nemen.’
  “… mensen van alle opleidingsniveaus.” In discussies, panels, fora, enzovoort, zitten – zeker als het tv programma’s betreft – altijd alléén maar mensen met een zekere maatschappelijke positie met bijbehorend [relatief] hoog inkomen!
  “… mensen van alle opleidingsniveaus.” Daar horen dus ook bijvoorbeeld een boekhouder, een lagere school lerares, een timmerman, … bij!!! Tot nu toe werden mensen met deze beroepen altijd geweerd; niet zonder reden, natuurlijk.

  De miljoenen mensen die nu op drift zijn, zijn allen slachtoffers van de achter de schermen werkende krachten. Evenals de volkeren die deze mensen geacht worden op te vangen; ook zij zijn slachtoffer. En dé genadeslag voor allen is de culturele vermenging. Er blijft geen eigen identiteit meer over, waardoor zelfstandigheid verdwijnt. Het in eigen kracht gaan staan wordt aldus onmogelijk! Over blijft dan een werkslavenras zonder enige eigenheid.

  Door wie worden al die op drift geraakte mensen uit hun EIGEN land verdreven???
  Oftewel: waarom pakken we “het kwaad” niet bij de wortel aan? Dat vraagt er allereerst om om uit te zoeken wie de oorlogen bekostigen en wat de werkelijke redenen voor het oorlog voeren zijn. WIE steken er achter???
  Ja ja, intussen verkeren miljoenen mensen in erbarmelijke omstandigheden.
  Wát een samenleving op deze aarde (/in deze hel); gelukkig vinden er ook veel hartverwarmende ontwikkelingen plaats, zoals werken aan een manier van scholing, die niet meer gebaseerd is op indoctrinatie (zoals nu nog grotendeels), enzovoort.

  Bewust worden, wakker worden, je van de indoctrinatie door krachten van buitenaf (opvoeding [ouders die ook geïndoctrineerd waren], scholing, media, politiek, …) ontdoen: geloof niets meer zo maar; denk zélf over alles na! De waarheid zit immers IN je zelf en wat van buitenaf tot je komt kan zowel oprecht als onoprecht (mis leiding) zijn.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.