Ten minste twaalf gemeenten stoppen abrupt met alle huishoudelijke zorg

Hulpbehoevende inwoners van ten minste twaalf gemeenten kregen onlangs een brief van de gemeente waarin hen onverwacht werd gemeld dat hun hulp ‘komt te vervallen’ per 1 januari. Dat maakte de koepelmorganisatie voor gehandicapten en chronisch zieken Ieder(in) 6 november bekend. Een zogenaamd keukentafelgesprek tussen de gemeenteambtenaar en zorgbehoevende burger over zorg op maat, was er nooit geweest. Volgens advocaat Remko Wijling, gespecailiseerd in sociaalzekerheidsrecht is zo’n gesprek vóóraf echter wel verplicht.

Ieder(in) ondersteunt en betaalt de rechtzaak die een dochter van een bejaard echtpaar aanspant tegen de Friese gemeente Dantumadeel, een van de twaalf gemeenten.

Vooral armere gemeenten hebben geen middelen en tijd om de keukentafelgesprekken te voeren. Het overslaan van het keukentafelgesprek scheelt kosten en tijd. En wie echt zorg nodig heeft, laat zich toch wel horen, zo is de redenering.

Gemeenten zijn verplicht éérst per cliënt te onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk zijn. Maar de twaalf gemeenten doen het dus andersom. Ze bezuinigen eerst, om vervolgens te kijken wie gaat piepen. ‘Dan kan er alsnog een keukentafelgesprek komen’, aldus wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten eerst een gesprek te voeren om daarna de hulp eventueel geleidelijk af te bouwen. Zo’n 350.000 Nederlanders krijgen huishoudelijke hulp en het is volgens de VNG een illusie om te denken dat gemeenten hen allen vóór januari persoonlijk kunnen spreken.

Het is inmiddels zover dat zelfs lokale bestuurders zich niet meer aan de overheidsregels kunnen of willen houden. Willekeur, dé vijand van de rechtsstaat, ligt op de loer.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.