‘Het is helemaal mis in hervorming langdurige zorg’

‘Er gaat op dit moment iets helemaal mis in de hervorming van de langdurige zorg’, schrijft bestuursvoorzitter Marc Veldhoven van de Brabantse thuiszorgorganisatie Zuidzorg in Trouw. Gemeenten, of liever de zorginkoopbureaus die ze inhuren, kijken alleen maar naar de prijs en het volume. De kwaliteit speelt geen rol. Terwijl gemeenten door de staatssecretaris verplicht worden bestaande cliënten dezelfde zorg te geven, moet dat tegen kortingen van 25 a 30 procent. Zorginstellingen worden gedwongen onder de kostprijs te werken, en dat kan niet. ‘Op 1 januari 2015 zullen er in de zorg alleen maar verliezers zijn’, concludeert Veldhoven.

Het is ‘rampzalig’, aldus de bestuursvoorzitter van de zorgverlener in Eindhoven en omgeving. Door de bezuinigingsslag moet tot 30 procent bezuinigd worden door de gemeenten, maar minder zorg leveren is geen optie, want staatssecretaris Van Rijn garandeerde immers dat bestaande cliënten dezelfde zorg krijgen (voor nieuwe cliënten geldt deze garantie overigens niet). Het tarief van de zorginstellingen moet dus omlaag.

Maar het huidige tarief kan volgens Veldhoven niet lager zonder dat het voortbestaan van de instelling in gevaar komt. De door thuiszorginstellingen gehanteerde tarieven zijn ooit vastgesteld als adviestarief door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). ‘Toch menen gemeenten dat dit adviestarief 30 procent omlaag kan’.

Volgens de thuiszorgdirecteur is de rek er uit. ‘Met de door gemeentenaangebodenzorgtarievenkomen we onder de kostprijs’.

Over de kwaliteit van de zorg wordt al helemaal niet meer gesproken. ‘Waar het zorgkantoor opleidingseisen had voor vaak complexe zorgsituaties, wordt dat nu helemaal vrij gelaten; er zijn geen opleidingseisen meer. Kwaliteit is blijkbaar geen issue’, schrijft Veldhoven.

‘Zorginstellingen worden gedwongen hun maatschappelijke missie los te laten, door af te zien van zorgverlening of kwaliteitsstandaarden los te laten’.

Zorginstellingen luiden de alarmbel, en vele andere organisaties gingen hen voor. Zorgcliënten raken langzamerhand zelfs ‘in paniek’ (zie AD.nl). Het meest verontrustende is nog dat discussies over budgetten en zorginkoop kennelijk nog gaande zijn, terwijl het over minder dan twee maanden al 1 januari is. Dit bestuurlijke proces is een zootje. Nederland onwaardig.

(Bron: Trouw)

 

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.