Handelsmissies leveren veel minder op dan vaak gedacht

Handelsmissies ontstijgen zelden het niveau van ‘inspirerende en leuke reisjes’ en leveren nauwelijks orders op. Dat zegt Huub Ruel, lector international business Hogeschool Windesheim in de Volkskrant. Rutte II heeft in het eerste jaar dat het regeerde 25 handelsmissies gemaakt. Vooral onder leiding van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Volgens Ruel verdwijnt daarmee publiek geld in een afvoerputje.

Uit onderzoek van Windesheim blijkt dat de handelsmissies die vanaf 1990 werden georganiseerd geen ‘substantiele toename’ van het handelsverkeer hebben bereikt. Volgens Ruel zijn de miljardenorders waarover altijd achteraf wordt gesproken ‘schaamteloos overdreven’.

Bedrijven die deelnemen, nemen de missies volgens Ruel onvoldoende serieus. Ze bereiden zich slecht voor. Nederlandse bedrijven gaan er volgens hem te gemakkelijk van uit ‘dat contacten ook tot contracten zullen leiden’, aldus Ruel. ‘Het ontbreekt vaak aan echte betrokkenheid van de deelnemers’.

Contracten die wel worden gesloten, hangen vaak niet af van de handelsmissies. Ruel: ‘Wat wel gebeurt, is dat een minister meegaat op een handelsmissie omdat er een contract kan worden getekend. Het voorwerk is dan al gedaan. En dan wordt de schijn gewekt dat het dankzij de missie is gelukt’.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.