AOW’ers kunnen straks doorwerken, terwijl 800.000 werklozen thuiszitten

Terwijl de werkloosheid nog schrikbarend hoog is, voegt het kabinet een geheel nieuwe groep potentiële werkzoekenden toe aan de arbeidsmarkt: de ruim 3 miljoen Nederlandse AOW’ers. Van PvdA-minister Asscher mogen zij vanaf 1 januari 2016 namelijk doorwerken naast hun AOW-uitkering. Het verplichte ontslag bij 65 wordt opgeheven.

De oudere werknemers zijn voor werkgevers bovendien aantrekkelijker omdat er geen AOW-, WW- en pensioenpremies betaald hoeven te worden. Ook het aantal betaalde ziektedagen is lager voor de 65-plusser. Daarnaast krijgt de 65-plusser een soort basisloon in de vorm van zijn AOW, waardoor hij eventueel ook best voor een lager salaris aan de slag gaat. In de slag om werk, kan de jongere werkloze het zo wel schudden.

Lange tijd noemde het kabinet de (jeugd)werkloosheid een groot probleem. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher maakte er zelfs een speerpunt van in zijn beleid. Sectorplannen, stageplekken, leerbanen en een heuse ambassadeur jeugdwerkloosheid, in de persoon van oud-Kamerlid Mirjam Sterk, werden in stelling gebracht. Tevergeefs, het aantal werklozen neemt weliswaar licht af, maar blijft historisch hoog met 800.000 werklozen.

De jeugdwerkloosheid is helemaal torenhoog. In 2013 was volgens het CBS 13 procent van de jongeren werkloos, onder allochtone jongeren ligt dat percentage zelfs op 32 procent.

De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn bepaald niet enthousiast. CNV-voorzitter Maurice Limmen vraagt zich in de Volkskrant terecht af welk probleem hier eigenlijk wordt opgelost. Hij voorziet ‘verdringing van jongere werknemers’. De FNV wijst op het gevaar van oneerlijke concurrentie door gepensioneerden op de arbeidsmarkt. Werkgeverskoepel VNO-NCW heeft niet onderzocht of er bij de achterban wel behoefte aan werkende AOW’ers is, ‘we hebben geen idee’.

Het kabinet lost een niet-bestaand probleem op, en verergert daarmee een bestaand probleem. Dit is waarschijnlijk hogere politiek, ter hoogte van Mars.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.