Participatiesamenleving komt dichterbij, 70 procent Nederlanders is ongerust

‘Mensen schrikken terug nu het beleid concreet wordt dat ze zelf meer moeten gaan doen en meer hulp moeten gaan vragen van anderen’, zegt onderzoeker Bram van der Leij van onderzoeksbureau Motivaction in de Volkskrant. Het bureau deed onderzoek onder ruim duizend Nederlanders naar de steun voor de participatiesamenleving. Daaruit blijkt dat de steun afbrokkelt en slechts 35 procent achter het kabinetsbeleid staat, terwijl 70 procent ongerust is. Ander opvallend resultaat: ‘De helft van de bevolking vindt dat buren voor elkaar moeten zorgen, terwijl slechts 16 procent bereid is om dat zelf te doen’.

Per 1 januari aanstaande krijgen burgers minder thuiszorghulp en ondersteuning. Ze moeten daarvoor een beroep doen op familie, vrienden en buren. Dat vooruitzicht vindt een minderheid van 35 procent aantrekkelijk. Uit het Motivaction-onderzoek blijkt dat met name hoogopgeleide conservatieve liberalen zich bij dit idee thuisvoelen.

‘Het concept van meer eigen verantwoordelijkheden spreekt mensen aan als ze denken aan anderen die in hun ogen voorzieningen misbruiken. Maar als de hervormingen dichterbij komen en blijkt dat ze wellicht ook zelf wat moeten gaan doen, wordt het een minder aansprekend verhaal’, verklaart hoogleraar burgerschap Evelien Tonkens de afgenomen steun.

Moticationonderzoeker Van der Leij noemt nog een andere reden voor de ongerustheid bij 70 procent van de onderzochte Nederlanders: ‘Veel mensen vragen zich af of gemeenten wel klaar zijn voor hun nieuwe taken’. De onderzoeker voegt daar direct aan toe: ‘Terwijl uit dit onderzoek juist de vraag oprijst of de burger wel klaar is voor deze verandering’.

De afbrokkelende steun heeft wellicht ook iets te maken met het groeiende besef dat de overheid steeds meer vraagt, en minder geeft. En dat is funest voor elke relatie.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.