Voorbereidingen transitie jeugdhulp niet op tijd klaar

178.000 Nederlandse kinderen met een psychische stoornis krijgen vanaf 1 januari 2015 psychische hulp via hun gemeente. In de jeugdhulp werkt men met 42 regio’s waarbinnen de gemeenten vallen. Daarvan heeft welgeteld één regio de hulp tijdig op orde, terwijl op 1 november álle regio’s gereed moeten zijn. ‘Dat halen we niet’, zegt de koepel van psychiatrische instellingen, GGZ Nederland tegen NRC Handelsblad. De deadline blijkt niet zozeer zacht maar vloeibaar, of liever gasvormig: hij verschoof eerst van 1 augustus 2014 naar 1 oktober, en vervolgens naar 1 november, kennelijk ook niet haalbaar.

Gemeenten moeten weliswaar professionele psychische zorg voor de kinderen inkopen maar hebben geen kennis van psychische zorg of ervaring met de inkoop ervan.

De voorbereidingen duren daarom elke keer langer dan voorzien. Bovendien was het budget lange tijd niet precies bekend en stellen gemeenten veel tijdrovende eisen aan de zorginstellingen met wie ze in zee willen gaan. Ze eisen bijvoorbeeld gedetailleerde voortgangsrapportages en milieuverslagen.

De zorgverleners weten twee maanden voor de overgang nauwelijks nog waar ze aan toe zijn. NRC Handelsblad noemt drie grote instellingen. Intermetzo, een instelling die in dertig regio’s professionele jeugdhulp verleent, heeft nog maar één contract getekend. Eleos, werkzaam in twaalf regio’s, nul en Accare, actief in zeven regio’s, tekent donderdag 30 oktober pas het eerste contract.

NRC: ‘De achterstand is exemplarisch voor de chaos waar de hervorming van de jeugdhulp op lijkt uit te draaien’. Als de krant van de nuance zich zo uitgesproken uitlaat, is er kennelijk echt iets aan de hand.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.