Meer dan helft gemeenten maakt zich ‘grote zorgen’ over zorgbudget

Maar liefst 94 procent van de Nederlandse gemeenten heeft zorgen over het budget waarvoor zij vanaf 1 januari zorg moeten leveren. Daarvan heeft 52 procent zelfs grote zorgen. Dat blijkt uit een enquête onder de Nederlandse gemeenten door de Volkskrant (95 van de 403 gemeenten werkten mee). De budgetten zijn volgens de gemeenten met name voor de eerste jaren niet toereikend.

Er zijn immers forse opstartkosten. Veel gemeenten hebben dan ook extra potjes gemaakt, ten koste van andere posten zoals sport, cultuur en onderhoud.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor veel zorgtaken maar krijgen daarvoor veel minder budget. Een van de doelstellingen van het kabinet was namelijk bezuinigen. Gemeenten zullen dus kosten moeten besparen, maar dat lukt waarschijnlijk niet op korte termijn. Integendeel.

‘Het moet goedkoper kunnen, maar dat lukt niet vanaf dag één’, zegt D66-wethouder René Peeters van Almere. Zijn stad maakte een transitiepotje van 5 miljoen euro, uit de eigen begroting. Rotterdam houdt een reservepot van 35 miljoen aan om de extra opstartkosten van de transitie op te vangen. Een woordvoerder: ‘Een efficiëntere manier van werken is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd’. Zaanstad reserveerde 8 miljoen, Deventer 4 miljoen. De laatste gemeente concludeerde na onderzoek niet genoeg op de zorg te kunnen besparen.

Het kost gemeenten veel geld om de nieuwe organisaties van wijkteams op te zetten. De ‘keukentafelgesprekken’ met bewoners zijn intensief en leiden in de eerste instantie niet tot kostenbesparingen. De Volkskrant: ‘Door de nieuwe manier van werken worden bovendien meer sluimerende problemen zichtbaar, waardoor er soms in eerste instantie meer zorg wordt verleend’.

Het Rijk bezuinigt, en de gemeenten maken extra kosten. En de samenleving betaalt. Hoeveel zal blijken wanneer de enveloppe van de Gemeentebelasting op uw mat valt.

(Bron: de Volkskrant)

1 Reactie op Meer dan helft gemeenten maakt zich ‘grote zorgen’ over zorgbudget

  1. We zijn inmiddels een jaar verder… Veel gemeenten ervaren achterstanden bij de transitie van AWBZ naar WMO. Zeker wat de PGB’s betreft. SOZA XPERT helpt. Wij bieden een projectmatige oplossing voor Wmo-herindicatie. Snelle herbeoordeling voorkomt onnodige zorgkosten. Info op http://www.herindicatie-wmo.nl

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.