Privacy zorgbehoevenden in lang niet alle gemeenten beschermd

Wanneer u vanaf 1 januari bent aangewezen op zorg in uw gemeente, mag u er niet van uitgaan dat uw privacy is beschermd. De koepel van gemeenten, de VNG geeft toe dat lang niet alle gemeenten de privacybescherming bij de nieuwe zorgtaken op orde hebben.

De Landelijke Vereniging van Huisartsen, patiëntenfederatie NPCF en vele andere organisaties hingen al aan de bel. Veel plaatsen hebben nog geen plan, protocol of geheimhoudingsplicht voor de omgang met gevoelige informatie. Men is bang dat ambtenaren straks -per ongeluk- te gemakkelijk gegevens delen, en uw gegevens op straat belanden.

Burgers moeten formeel toestemming geven voor het delen van gegevens, maar als de privacybescherming niet in orde is, stelt die regel natuurlijk niets voor.  Dan slingert uw zorgdossier wellicht gewoon rond in het gemeentehuis, ligt het op een bureau of bij een kopieerapparaat. Met name in kleinere gemeenten, waar de kans groot is dat een ambtenaar ook een buurman is, of een sportteamgenoot, kan het gebrek aan privacyregels ongewenste situaties opleveren.

De organisatie Transitie Jeugdzorg Ouders (TJO) is er verbaasd over dat in de nieuwe Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning weinig tot niets wordt gemeld over de omgang met bijzondere persoonsgegevens, zegt een woordvoerder. ‘Het is ook volstrekt onduidelijk hoe het voor alle factoren is geregeld met de geheimhoudingsplicht’.

Privacybescherming is er bij de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten sowieso nogal bij ingeschoten. Aangezien gemeenten straks één loket willen aanbieden waarachter alle instanties zoals maatschappelijk werk, jeugdzorg, schuldhulp samenwerken, is het onvermijdelijk dat systemen gekoppeld en gedeeld worden. Formeel had de burger daar van tevoren toestemming voor moeten geven. Dat is echter niet gebeurd.

De VNG verwacht dat het goed komt. Er komt ‘in ieder geval het minimale’, belooft een woordvoerder. Minimale privacy, what’s next?

(Bron: De Telegraaf)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.