Duo Pechtold & Buma zet kabinet klem

D66 en het CDA hebben elkaar gevonden, en zetten het kabinet klem. Het draait allemaal om het nieuwe belastingstelsel dat al maanden het middelpunt van een Haagse discussie vormt. D66, CDA en VVD willen de lasten op arbeid verlichten en de kosten betalen door te snoeien in de overheidsuitgaven. PvdA-leider Samsom heeft nieuwe bezuinigingen echter taboe verklaard. Zijn partij stortte in de peilingen omlaag en blijft hardnekkig in de diepte hangen. Nóg meer bezuinigen staat gelijk aan politieke harakiri. De sociaaldemocraten willen juist weer een linkser profiel.

Het is in Den Haag inmiddels een publiek geheim dat de vriendschap tussen de coalitiepartners in rap tempo bekoelt. PvdA-leider Samsom eiste onlangs nog ‘een meer sociaaldemocratische opstelling’ van het kabinet. En ook voorzitter Spekman kreeg het op zijn heupen, en pleitte voor meer activisme in zijn partij. Hun paniek is te verklaren door de hardnekkig lage stand in de peilingen: 13 zetels (is nu 38). De sociaaldemocraten zullen hun liberale coalitiepartner dus nooit en te nimmer tegemoetkomen met extra bezuinigingen, althans niet voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Maar de new best friends Buma en Pechtold eisen tempo. D66 en het CDA zijn nodig om een meerderheid te bereiken, maar hun steun is voorwaardelijk. Ze willen vóór maart 2015 een principebesluit van het kabinet over de contouren van een nieuw belastingstelsel. Voor die maand moeten VVD en PvdA dus overeenstemming bereiken. Daar is een meesterlijk politiek huzarenstukje voor nodig.

Eigenlijk is de VVD het eens met D66 en het CDA, maar ze zitten nu eenmaal vast aan Samsom die niet meer naar rechts kan bewegen. Volgens de Volkskrant laten VVD’ers in de wandelgangen van het Tweede Kamergebouw inmiddels weten ‘dat een belastingherziening waarschijnlijk makkelijker te realiseren is met CDA en D66’.

Mochten de coalitiepartners elkaar echt in de haren vliegen, dan staat een nieuwe coalitie startklaar. VVD, CDA en D66 hebben nu* volgens de peilingen nog net geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Het wordt weer spannend deze winter.

(Bron: de Volkskrant)

*20 oktober 2014

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.