Volgens steeds meer financiële experts is euro in gevaar

De euro is in gevaar volgens steeds meer journalisten, wetenschappers en economen. Na een week waarin weer een nieuwe crisis dreigde en de beurzen rood kleurden, lijkt het geloof in de huidige eenheidsmunt zienderogen te slinken. In de Volkskrant vond de gezaghebbende Financial Times-commentator Martin Wolf ‘de euro onhoudbaar’. Maar dit weekend voorspelden meer experts het einde van de euro. De euro-optimisten lijken óf afwezig óf muisstil.

De Vlaamse econoom Paul de Grauwe (London School of Economics) ziet het ook niet meer zitten met de huidige euro, terwijl hij wel een voorstander is. In een interview met De Telegraaf zegt hij: ‘De muntunie zoals die nu is, is niet houdbaar. Die moet ingebed zijn in een politieke unie. Men probeert via de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) een soort bureaucratie-unie te bouwen, maar zo’n structuur deugt niet. Helaas zie ik geen bereidheid om een politieke unie te vormen. Ik ben daarom niet optimistisch.’

Volkskrantredacteur Yvonne Hofs publiceerde zaterdag een zeer lezenswaardig artikel over de ECB. Na een beschrijving van de voortdurende krachtmeting tussen de bankpresidenten van de Noord- en Zuid-Europese landen, concludeert Hofs dat de euro onhoudbaar is. Ze citeert een Britse oud-ambtenaar voor monetaire zaken in Brussel: ‘De enige oplossing is dat Duitsland (en Nederland, red.) ongeveer 10 procent van zijn bbp per jaar overmaakt naar de zwakke landen om die in de euro te houden. Voor eeuwig.’ Dat is een te grote last voor Duitsland, schrijft Hofs.

‘Daaruit volgt dat de euro hoe dan ook onhoudbaar is. De krampachtige pogingen van de ECB en regeringsleiders om de eenheidsmunt overeind te houden, zijn uitstel van executie’, aldus de redacteur van de progressieve Volkskrant.

In het tv-programma Buitenhof ziet ook hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen ‘donkere wolken boven Europa’. ‘De hele wereld maakt zich zorgen om de eurozone’, waarschuwt hij. Hij voorziet dat de twee grote trekkers in de eurozone, Duitsland en Frankrijk, niet met een effectieve gezamenlijke aanpak zullen komen. Net als de Vlaamse econoom De Grauwe vindt Van Wijnbergen dat een politieke unie nodig is (‘een geïntegreerd gebudgetteerd fiscaal beleid’), maar ‘die is er niet’. Er is alleen een stabiliteitspact. ‘En als Frankrijk zich daar ook niet aan houdt, blijft er weinig over om de eurozone bij elkaar te houden’.

Op 23 en 24 oktober komen de regeringsleiders uit de eurozone weer bijeen om tot een effectieve aanpak van de dreigende crisis te komen. Van Wijnbergen verwacht er weinig van: ‘Veel holle woorden, en te weinig echte structurele maatregelen’.

(Bronnen: de Volkskrant, De Telegraaf, Buitenhof)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.