‘Hogere staatsschuld dan in 2010’ door harde bezuinigingen

We zijn nog verder van huis

‘Het Nederlandse bezuinigingsbeleid was zonder meer slecht beleid.’ Dat schrijven de gerenommeerde economen Giulio Mazzolini en Ashoka Mody, tevens hoogleraar aan Princeton, in NRC Handelsblad. In plaats van te bezuinigen had Nederland een ‘krachtige impuls’ aan de economie moeten geven. Het zou de particuliere schuldenlasten hebben verminderd en de economie gestimuleerd. ‘Nu worden Nederlandse beleidsmakers geconfronteerd met een hogere staatsschuld dan in 2010 en onverminderd hoge particuliere schulden’.

De ‘onnadenkende reactie’ op de crisis in de landen van de eurozone was hard bezuinigen, terwijl er geen echte structurele maatregelen werden genomen. Anders dan in Amerika, waar men de bankenproblemen grotendeels heeft opgelost en de particuliere schulden -nog op bescheiden schaal- zijn teruggebracht, is het huidige Europese optimisme ‘louter gebaseerd op de hoop op veranderingen’.

De ‘vooruitgang’ die wordt geboekt is gebaseerd op ‘voorbarige, triomfantelijke uitspraken’, verder is er in Europa weinig concreets en structureels gebeurd aan de banken- en schuldenproblematiek, vinden de twee economen.

Volgens Mazzolini en Mordy vergroot het Europese en Nederlandse beleid juist de staats- en particuliere schuldenlast. ‘Bezuinigingen helpen uiteindelijk wel om de schuldenlasten te verminderen, maar dat kost tijd. De groei van het bruto binnenlands product (bbp = waarde van álle binnenlands geleverde diensten en geproduceerde producten in een bepaalde periode, red.) ging echter onmiddellijk omlaag. Om die reden zijn de staatsschulden blijven stijgen ten opzichte van het bbp nadat het bezuinigingsbeleid in Europa van start ging. De autoriteiten hebben gereageerd door de bezuinigingen nog verder op te voeren, waardoor de groei nog verder afnam.’

Het was volgens de economen ‘onnadenkend’ dat Nederland evenveel moest bezuinigen als bijvoorbeeld Italië, terwijl Nederland een lage staatsschuld had in vergelijking met zijn bbp. Voor de juiste oplossing zal nieuw beleid nodig zijn dat toegesneden is op de afzonderlijke lidstaten. De schrijvers zijn echter pessimistisch, want ‘de eurozone heeft daar geen instrumenten voor’.

‘De simpele waarheid is dat de eurozone te maken heeft met slechtere vooruitzichten voor de middellangetermijngroei, de schuldenlasten en de deflatie dan op enig ander moment sinds het begin van de crisis’.

Mazzolini en Mody bepleiten actie, en snel: ‘Het is te laat om te weinig te doen’. Die crisis is blijkbaar nog niet voorbij….

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.