‘Kabinet vernietigt beste pensioensysteem ter wereld’

‘Liever een kabinetscrisis dan het vernietigen van het beste pensioensysteem ter wereld. Het is een daad van destructie die nog lang zal nagalmen bij de volgende verkiezingen’, aldus emeritus hoogleraar economie Bernard van Praag over het pensioenvoorstel van het kabinet. Het wetsvoorstel is volgens hem gebaseerd op boterzachte en oncontroleerbare berekeningen, terwijl het ‘desastreus uitpakt voor gepensioneerden én werkenden’. Volgende week behandelt de Tweede Kamer hervormingen in het pensioensysteem, ‘dat ertoe leidt dat de gedurende tientallen jaren onvoldoende geïndexeerd zal worden en verdere kortingen op het pensioen zeer waarschijnlijk zijn’.

Van Praag, ooit lid van de SER en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, bekritiseerde in NRC Handelsblad het feit dat het huidige wetsvoorstel niet door onafhankelijke deskundigen is doorgerekend.’Onafhankelijke deskundigen zijn met kracht buiten de deur gehouden. De berekeningen berusten op modellen die voor buitenstaanders ontoegankelijk zijn’.

De pensioenberekeningen gaan volgens de hoogleraar onder meer uit van een voorspelling van de rente voor de komende tachtig (!) jaar. ‘Daar economen niet eens in staat zijn om de rente te voorspellen van het komende half jaar, lijkt het onverstandig veel waarde te hechten aan de berekeningen’.

De kritiek van ouderenorganisaties en de vakbeweging werd door het kabinet afgedaan als gemor. Maar berekeningen van de koepel van pensioenfondsen door ‘een keur aan actuarissen met het stempel van fondsen als het ABP en Zorg en Welzijn, bevestigen de gevoelens van de ouderenbonden en vakbeweging. Namelijk dat het wetsvoorstel desastreus zal uitpakken voor zowel gepensioneerden, als de oudere en jongere werkenden’. Van Praag noemt het ‘een slecht voorstel’.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.