Kabinetsbeleid stuwt werkloosheid ouderen op

Volgens het UWV is de werkloosheid onder ouderen nu hoger dan onder jongeren. De werkloosheid onder 55-plussers bedraagt iets meer dan 9 procent. Dat is een unieke ‘prestatie’ van het kabinet Rutte, schrijft Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën in de Volkskrant. Door de AOW-leeftijd te verhogen, is de werkloosheid onder oudere werknemers toegenomen. Verbon pleit voor het verlagen van de AOW-leeftijd.

Sinds 2012 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 (later wellicht naar 71). Bij de invoering van de hogere AOW-leeftijd dacht men destijds stellig dat later door arbeidskrapte oudere werknemers hard nodig zouden zijn in de zorg en het onderwijs.

Eerder voorspelde de commissie-Bakker (2008) namelijk dat we steeds meer met grote tekorten op de arbeidsmarkt zouden kampen. Meer werk voor minder mensen. Bovendien, zo schreef de commissie, zouden werknemers langer fit blijven, waardoor ze vaker ‘duurzaam inzetbaar’ zouden zijn. Schrijftafelwijsheden, zo is gebleken. Maar het advies van de commissie speelde in 2012 in politiek Den Haag een grote rol bij het AOW-besluit.

Verbon schrijft dat het altijd een ‘natuurwet’ was dat de werkloosheid onder jongeren hoger is, dan onder ouderen. ‘ Het is een unieke prestatie van het beleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte om de arbeidsmarktpositie van ouderen zo te verzwakken dat de werkloosheid onder ouderen hoger is dan onder jongeren’, schampert de Tilburgse hoogleraar.

Het verlagen van de AOW-leeftijd dringt niet alleen de werkloosheid terug, ook helpt het werkloze ouderen met een aanvullend pensioen in de problemen. Nu gemeenten de aanvullende pensioenpot hebben ontdekt, mogen zij ouderen dwingen deze op te eten voordat zij een bijstandsuitkering krijgen. Verbon: ‘Terwijl de rijksoverheid deze mensen een deel van hun AOW-rechten heeft afgenomen (door de hogere AOW-leeftijd, red.), is de lagere overheid dus bezig de opbouw van de aanvullende pensioenen te ondermijnen’.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.