Rekenkamers grootste gemeenten slaan alarm over jeugdzorgkosten 2015

De Rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht slaan alarm over de te verwachten ‘financiële problemen’ voor de vier grootste gemeenten door het nieuwe jeugdzorgstelsel. De kosten zullen de eerste jaren namelijk fors oplopen, volgens Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam dinsdagochtend op Radio1.

De Rekenkamers onderzochten de risico’s en kansen van de transitie en concludeerden dat de kosten voor hun steden in 2015 ‘een serieus probleem’ worden. Sommige gemeenten moeten straks fors bezuinigen om de tegenvallende kosten op te vangen.

Woensdag 24 september debatteert de Tweede Kamer over de overheveling van de jeugdzorg van Rijk naar gemeenten. De Rekenkamers sturen het parlement dinsdagmiddag een noodoproep per brief. De Rekenkamers verwachten naast financiële ellende ook ‘inhoudelijke risico’s’.

In Trouw concludeerde hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning dat de nieuwe jeugdwet weliswaar goede punten telt, ‘maar het is onvergeeflijk dat zo’n grote verandering is gekoppeld aan een enorme bezuiniging’. Ook zij voorspelt dat de kosten eerst toenemen. ‘De transitie in Denemarken heeft aangetoond dat de zorgkosten in eerste instantie oplopen. Er moet dus geïnvesteerd worden.’

Het koor criticasters groeit gestaag daags voor het Kamerdebat. Jeugdzorg Nederland noemde de situatie eerder ‘1 minuut over twaalf’. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd twijfelde openlijk of straks aan de minimumeisen kan worden voldaan. En kinderombudsman Dulleart waarschuwde maandag in Trouw voor een vacuüm ‘waarin kinderen zullen verdwijnen’. De directeur van de jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep ‘vreest voor excessen’ en jongeren die de maatschappij kunnen ontwrichten. ‘Ze zitten hier niet voor niets.’

De vier Rekenkamers concludeerden ook dat de jeugdzorgkosten op lange termijn, maar zeker nog niet in 2017, dalen.

De combinatie van de enorme hervorming met de enorme bezuiniging is ronduit roekeloos. Zelfs al zou het allemaal lukken, dan nog blijft het genomen risico onverantwoord. Onvergeeflijk inderdaad.

(Bronnen: Radio1, Trouw)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.