Socioloog Kees Schuyt over huidige politici: ‘arrogant, machtslustig en weinig zelfkritisch’

‘Politici zijn steeds eigenwijzer, van zichzelf vervuld.’ Dat zegt socioloog en rechtskundige Kees Schuyt, oud-lid van de Raad van State, PvdA’er en oud-hoogleraar rechtssociologie, in het weekblad de Groene. ‘In mijn observatie is een ander type politici op de voorgrond getreden: arrogant, bekrompen, machtslustig, weinig zelfkritisch’. Als voorbeeld noemt Schuyt PvdA-leider Samsom. Die zit volgens hem ‘bij gebrek aan zelfkritiek veel te veel vast in zijn eigen gelijk, is autoritair en soms zelfs vrij bot.’

De geleerde maakt zich ook zorgen over de ‘morele kwaliteit’ van de samenleving: de afbraak van de verzorgingsstaat, groeiende polarisatie en machtslustige politici met lege retoriek.

Politici dragen volgens Schuyt een bijzondere verantwoordelijkheid voor het bewaken van de ‘morele kwaliteit’ van de samenleving. Maar ze doen dat onvoldoende. De oud-wetenschapper vraagt zich af of volksvertegenwoordigers zich ten volle bewust zijn van de zware verantwoordelijkheid die de democratie hen geeft. Burgers geven hen de bevoegdheid om vier jaar lang bindende besluiten te nemen. Met dat mandaat springen politici volgens Schuyt niet goed om. ‘Politici vinden dat mensen maar naar hen moeten luisteren, in plaats van andersom’.

Ook de rechtstaat, een onmisbaar onderdeel van een democratie, is niet in goede handen bij sommige politici. ‘Voor hun machtsstreven zetten ze desnoods de rechtsstaat een beetje naar hun hand. VVD-Kamerlid Taverne liep een keer een blauwtje bij de rechtelijke macht en in zijn verontwaardiging suggereerde hij meteen een einde te maken aan de rechterlijke toetsing van wetten voor internationale verdragen, met als argument dat de regering niet meer door de rechter in de wielen mag worden gereden. Puur dom. In een democratie wordt de macht van de meerderheid beteugeld door het recht, ter bescherming van minderheden.’

Schuyt is ook zeer kritisch op de afbraak van de verzorgingsstaat. Zijn analyse is dat die na 1965 eerst te veel is uitgedijd, om nu zonder visie te worden afgebroken. De overheid had voor bijna iedereen wel een subsidie, aftrek of tegemoetkoming. ‘De overheid subsidieerde de kinderopvang tot een inkomen van 130.000 euro. Wat had dat nog met het noodwetje Drees te maken?’, vraagt Schuyt zich retorisch af. Maar nu breekt diezelfde overheid de verzorgingsstaat weer af. Met de botte bijl en zonder verantwoordelijkheidsgevoel.

‘De race to the bottom dreigt wel degelijk’, waarschuwt de voormalige hoogleraar. De politiek hakt ‘met de botte bijl de kwetstbaarste loten het eerst om, uit gemakzucht, omdat deze loten de minste weerstand bieden. De onderkant krijgt minder, de bovenkant kan zijn gang gaan.’ Schuyt: ‘We zijn geen economische slaven meer. Dat dreigen we nu weer te worden’.

De 71-jarige Schuyt is inmiddels verloren voor de actieve politiek. Best jammer.

(Bron: De Groene Amsterdammer)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.