Ideologische patstelling PvdA VVD verhindert invoering nieuw belastingstelsel

VVD-staatssecretaris Wiebes begon ambitieus in januari, toen hij aantrad, maar zijn ambitieniveau lijkt de afgelopen acht maanden fors verlaagd. Zo kondigde de liberaal aan dat wat hem betreft dit kabinet start met de modernisering van het belastingstelsel. Tijdens de komende Prinsjesdag zal echter blijken dat hij zijn streven naar een belastinghervorming heeft opgegeven.

Wel komt hij met een nota vol aanbevelingen voor een volgend kabinet. Ideologische tegenstellingen tussen de VVD en PvdA vormen het voornaamste obstakel voor de broodnodige hervorming.

Het is helder: Rutte II zal het belastingstelsel niet hervormen. Het kabinet zegt dit niet expliciet, maar volgens het dagblad Trouw is het duidelijk tussen de regels in Wiebes’ nota voor Prinsjesdag te lezen.

De ideologische verschillen tussen VVD en PvdA zouden de fiscale hervorming torpederen. Beide partijen wilden lagere lasten op arbeid, als een van de voornaamste instrumenten tegen de omvangrijke werkloosheid. Maar de sociaal-democraten wilden de kosten, een bedrag van drie tot vijf miljard, betalen door extra te heffen op vermogens. De liberalen wilden echter helemaal geen belastingverhoging. Nergens. Wel wilde de VVD extra bezuinigen. Het bleek een patstelling. Tot een gesprek met de drie gedoogpartijen is het niet eens gekomen.

Eerder al sneuvelde de huishoudtoeslag die de huidige toeslagen zou vervangen. Het was veel te ingewikkeld, bekende Wiebes al kort na zijn aantreden.

Een belastinghervorming is broodnodig, maar Rutte II doet aanbevelingen voor een volgend kabinet. PvdA-leider Samsom stelde dit voorjaar in Vrij Nederland dat de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 slechts ‘een tussenstation’ vormen. Hij ging er van uit dat er een Rutte III volgt. Maar dit kabinet gaat er blijkbaar van uit dat de samenstelling van het volgende kabinet de belastingen wél kan hervormen, en dus van een andere samenstelling is.

(Bron: Trouw)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.