Schippers wil onderzoek naar toename zorgmijders

VVD-minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft op aandringen van de Tweede Kamer een onderzoek aangekondigd naar het stijgende aantal zorgmijders.

Er komt een enquête onder patiënten. Volgens de toezichthoudende Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Landelijke Huisartsenvereniging komt het met name door het stijgende eigen risico. Het vooruitzicht op een gepeperde factuur blijkt voor een groeiende groep patiënten reden om een voorgeschreven behandeling of medicijn uit, of af te stellen. Ook het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars, die de bedragen meestal innen, nam vorig jaar weer toe met 9 procent.

Als eerste bestuurder kreeg Schippers de zorgkosten redelijk onder controle. Maar zij dankt dit met name aan de zorgmijdende werking van het eigen risico. Voorstanders wijzen erop dat patiënten en zorgverleners eindelijk eens nadenken over de kosten van zorg. Echter, zorgmijders hebben zorg wel nodig en komen later alsnog terug, met een te lang onbehandelde kwaal. Met hogere kosten voor alle betrokkenen als resultaat.

Veel politici en economen schreeuwen al enige jaren moord en brand als het om de zorgkosten gaat. Die zouden de pan uit rijzen en niet te beteugelen zijn. De zorg wordt zo onbetaalbaar, aldus de gangbare prognose. In het commentaar van weekblad De Groene wordt echter gehakt gemaakt van die redering. ‘De zorgverzekeraars beschikken over extreem hoge reserves aan premiegeld. Er ligt drie miljard euro te rusten – vele malen meer dan de Nederlandse Bank eist. Volgens de Zorgverzekeringswet zou dat teveel moeten terugvloeien naar de burgers. Dat gebeurt niet, de reserves dijen verder uit’.

Dit systeem is zo niet houdbaar. Minder kosten (op korte termijn) doordat mensen zorg mijden, terwijl de reserves en winsten van de zorgverzekeraars verveeldubbelen. Kostenbewust omgaan met de zorg is uiteraard noodzakelijk, maar volgens de Groene is er nu sprake van misleiding. Onder valse voorwendselen worden jaarlijks de premies (behalve in 2013) en het eigen risico verhoogd. Het weekblad besluit met een waarheid als een koe: ‘Misleiding kent een andere prijs dan geld: vertrouwen’.

(Bronnen: De Telegraaf, De Groene Amsterdammer)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.