PvdA werkt actief mee aan toenemende ongelijkheid, maar wil ook kiezers terugwinnen

Het kabinet gaat volgend jaar weer korten op de zorgtoeslag, terwijl het voor AOW’ers de koopkrachttoeslag schrapt. De lage inkomens en ouderen zijn dus weer de pineut. De coalitie en de drie gedoogpartijen trekken wel extra geld uit voor defensie (50 mln) en ontwikkelingssamenwerking (300 mln) en lastenverlichting voor de midden- en hogere inkomens (500 mln). De PvdA-fractie, bewindslieden en partijvoorzitter Spekman zitten de komende week drie dagen in Wageningen om te brainstormen over de koers voor het nieuwe politieke seizoen. Er zal wel een crisisstemming hangen, want de partij staat er slecht voor in de peilingen. Gek hè?

De Volkskrant vroeg zich zaterdagochtend af hoe de sociaaldemocraten uit het dal kunnen klauteren. De krant bood zes opties. De PvdA kan doorzetten, samenwerken of fuseren met de SP en GroenLinks, breken met de VVD, Diederik Samsom wegsturen of zichzelf opheffen.

Opheffen

Kwetsbare groepen hebben inmiddels toegang tot wonen, werken, zorg en onderwijs, aldus PvdA-prominent en senator Adri Duivesteijn. Missie voltooid. Toch zal de partij zich volgens Duivesteijn niet opheffen omdat er nog steeds een klassensamenleving bestaat, zeker internationaal. Bovendien is de partij gewoon een vereniging met 55.000 leden. Dat hef je niet zomaar op.

Fuseren

Tussen de linkse partijen is het altijd hommeles. De SP, GroenLinks en PvdA kunnen te vaak niet door één deur. De cultuurverschillen staan in de weg. Gesprekken over samengaan zijn tot mislukken gedoemd. Nu is de succesvolle SP volgens de Volkskrant niet geïnteresseerd in een fusie, wel ‘in een totale overvleugeling’.

Samenwerken

Ook lastig. Alleen als ze beide oppositiepartijen zijn, werken de SP en PvdA samen. Ooit was er het initiatief ‘Een ander Nederland’. De partijen trokken toen kortstondig met elkaar op. Toenmalig Tweede Kamerlid Samsom was er ook bij betrokken. Hij wilde destijds dat de PvdA in de toekomst ‘over links’ zou regeren.

Breken

Wanneer de PvdA ruim voor de provinciale verkiezingen breekt met dit kabinet, heeft het volgens de krant de handen vrij voor de twee campagnes die dan volgen. Samsom zou dan de onversneden linkse boodschap kunnen brengen en de kiezers weer schoorvoetend naar zijn partij kunnen lokken. De Volkskrant denkt echter dat Samsom te emotioneel betrokken is bij deze coalitie. Hij en voorzitter Spekman hebben de impopulaire maatregelen van dit kabinet tegen de klippen op bij hun achterban verdedigd. Breken is voor hen waarschijnlijk geen optie.

Nieuwe Leider

Minister van Sociale Zaken Asscher staat al klaar om partijleider Samsom te vervangen. Als de provinciale verkiezingen ook worden verloren, oogsten de sociaaldemocraten drie nederlagen op een rij. Dan wordt het lastig voor Samsom om aan te blijven. Partijgangers lijken zich volgens de Volkskrant vast te klampen aan het idee dat kiezersvoorkeuren vluchtig zijn en ‘er nog veel kan gebeuren in een half jaar’. Tja.

Doorzetten

Als de economie verder aantrekt, de werkloosheid daalt en de hervormingen slagen, breken er wellicht betere tijden aan voor de PvdA. Dan is het zaak om de verworvenheden zo goed mogelijk uit te venten, schrijft het ochtendblad. En juist daarin is Samsom een meester, volgens de Volkskrant.

De ongelijkheid in Nederland groeit en links kijkt toe, schreef journalist Marcel ten Hooven zaterdag in NRC Handelsblad. De enige juiste optie voor de PvdA is, om dáár aan een einde te maken.

(Bronnen: AD.nl, volkskrant, NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.