Almeerse participatiesamenleving leidt tot ruzie en kosten

De participatiesamenleving bestaat al jaren. In Almere. Al in 2008 voerde die gemeente in overleg met de bewoners in sommige buurten de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte in (dat heet met een juridische term ‘mandeligheid’). Het ging niet om chique buurten, maar om gewone wijken met rijtjeshuizen. Bewoners werden verantwoordelijk voor het groen, de bestrating, verlichting en riolering. Het leek zo mooi; samen voor de buurt zorgen zou de cohesie vergroten. Maar het leidde in veel buurten tot burenconflicten, hoge kosten en hoofdpijn.

Bewoners van bijvoorbeeld de Stripheldenbuurt betalen contributie om de kosten op te vangen. Wanneer een bewoner echter niet betaalt, is het de bedoeling dat de buren de wanbetaler aanspreken. Inmiddels hebben de buurtbewoners al een aantal malen een incassobureau moeten inschakelen en er is zelfs een keer een rechter bij aan te pas gekomen. Niet echt bevorderlijk voor een prettige onderlinge sfeer.

Enige tijd geleden richtte een rioolwagen voor tienduizenden euro’s schade aan in dezelfde buurt. Er zitten nu kuilen in het wegdek en de riolering is beschadigd. Volgens een bewoner moet de buurt nu opdraaien voor de schade. ‘Dat zijn toch problemen en kostenposten waarmee je ons niet kunt opzadelen’, klaagt hij.

Alleen de gezamenlijke verzorging van het groen loopt goed. Al zijn dat ook vaak maar een paar enthousiastelingen. En altijd dezelfde.

‘De overheid verkoopt dit ons als een prachtige uiting van de participatiesamenleving, maar het is gewoon een keiharde bezuiniging op onderhoud’, vindt een bewoner uit de Mickey Mousestraat.

Inmiddels wil een aantal buurten van de mandeligheid af, maar dat is nog niet zo makkelijk. De Stripheldenbuurt is er al twee jaar mee bezig. Het is een taai proces. Volgens de gemeente zijn het ‘ingewikkelde juridische procedures met veel haken en ogen’. De Stichting Platform Mandeligheid noemt de houding van Almere ‘stroperig’. Een bestuurslid: ‘Ik heb nog geen succesverhalen van het teruggeven van verantwoordelijkheid gehoord. De gemeente is er niet happig op, omdat het ze geld kost’.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.