Kabinet populair na MH17, maar hoe lang nog?

Het kabinet zit stevig in het zadel. Steviger dan ooit. De kiezers hebben zich achter Rutte II geschaard na de ramp met de MH17. Regeringen winnen bijna altijd aan populariteit bij een nationale calamiteit. Er is dan blijkbaar behoefte aan eenheid. In de peilingen hebben de coalitiepartijen elk 3 a 4 zetels gewonnen sinds 17 juli (de dag van de ramp) en maar liefst 82 procent van de kiezers waardeert het kabinet. De populariteit zorgt voor meer eenheid in het kabinet, tussen de PvdA en VVD. De vraag is echter hoe lang de eenheid blijft. Er liggen namelijk een paar potentiële bommetjes te wachten.

Het Centraal Plan Bureau komt op 14 augustus met de cijfers over de economie en de staatsfinanciën. Daarna begint het touwtrekken tussen de coalitiepartners VVD en PvdA onderling, en met de drie gedoogpartners D66, CU en SGP. In april werd het kabinet het al eens over een conceptbegroting voor Brussel. Daarin ligt al veel vast, zoals de uitgaven. Ontwikkelingshulp is hierbij een potentieel bommetje.

Het budget voor ontwikkelingshulp wordt vastgesteld door middel van een vast percentage van het nationaal inkomen, 0,7 procent. Door een nieuwe Europese rekenmethode is dit inkomen op papier gestegen met 40 miljard. En dus, vindt PvdA-minister Dijsselbloem, dient het budget voor ontwikkelingshulp ook te stijgen. Hij heeft alvast een half miljard gereserveerd voor extra hulp en Europese afdrachten. De VVD is hier echter fel op tegen. Uiterlijk begin september gaat de Miljoenennota naar de drukker en moeten de coalitiepartners er uit zijn.

Dan zijn er nog de belastinghervormingen. Ook die vormen een potentiële bom. Een aanpassing van het huidige stelsel hangt in de lucht, maar wordt maar niet concreet. Toch gaat er waarschijnlijk op dit gebied wel wat gebeuren. De belastingdruk is nu namelijk het hoogste in twintig jaar. VVD’ers willen die druk verlagen door lagere belastingen en minder inkomensnivellering. VVD-Kamerlid Harbers vindt dat de ‘VVD en PvdA het eens moeten kunnen worden over lagere lasten in 2015’. De sociaaldemocraten willen dat ook, maar alleen voor de lagere inkomens. Verder wil de PvdA een belastingverhoging op consumptie, energie en vermogens.

Wie van de twee dit gaat winnen, zien we in de komende maanden.

(Bron: Elsevier)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.