VVD-coryfee Korthals Altes: ‘Privatisering nutsbedrijven was geen succes’

De privatisering van staatsdiensten en nutsbedrijven is achteraf geen succes geworden. Dat vindt Frits Korthals Altes (83), voormalig VVD-minister van Justitie in de kabinetten Lubbers I en II tussen 1982 tot 1989.

In die jaren werden de eerste overheidsonderdelen geprivatiseerd. De prominente VVD’er die nog regelmatig partijgenoot en premier Mark Rutte adviseert, vraagt zich af waartoe het allemaal heeft geleid. ‘Ik vind het geen grote successen. De privatiseringsgolf begon in de jaren tachtig met de postgiro, die was te klein. Neelie Kroes vond het allemaal prachtig. Maar uiteindelijk lag de ING (waarin de Postgiro, later Postbank opging) aan het infuus van de belastingbetaler.’

De minister van Staat noemt zich ‘een beetje van de ouderwetse leer’. ‘Van openbare nutsbedrijven vind ik het helemaal niet verkeerd dat die door de gemeenschap in de vorm van de overheid worden beheerd. Het zijn bedrijven van openbaar nut, de naam zegt het al’.

Volgens de liberaal kun je wel privatiseren, maar alleen wanneer er ook een markt is. ‘En die is er soms niet, want het heeft toch vaak een monopolistisch karakter – zoals de gefrankeerde post die je in de brievenbus stopt.’

Pikant is wel dat Korthals Altes als Eerste Kamerlid in de jaren negentig stemde voor vele privatiseringen. In Elsevier verdedigt hij zich met ‘het stond in ons verkiezingsprogramma’.

Jammer weer, zo’n oud-bewindspersoon die pas op latere leeftijd het licht ziet. De voorheen rechtse oud-premier Dries van Agt, ministers Hans van den Broek en Joris Voorhoeve bleken op hun oude dag ook voorvechters van progressieve standpunten. Bij de linkse politici gebeurde het omgekeerde. Op Marcel van Dam na dan.

(Bron: Elsevier)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.