Einde vriendschap VVD en PvdA in zicht

Alleen de stevige band tussen PvdA-leider Samsom en VVD-premier Rutte houdt het kabinet nog bij elkaar. Verder rommelt het aan alle kanten binnen Rutte II. Verschillende confrontaties leggen een groeiende verwijdering tussen de liberalen en sociaaldemocraten bloot.

Zo was er onlangs binnenskamers een forse aanvaring tussen Rutte en PvdA-minister Dijsselbloem over de begroting voor 2015. De premier ontplofte over een voorstel van de minister. Een betrokkene: ‘We dachten echt: wat gebeurt híer?’ Ook de eerste contouren van een nieuw  belastingstelsel lijken de coalitie te splijten. De PvdA wil de hogere vermogens belasten. De VVD is echter tegen, en vindt een oude vriend aan haar zijde, het CDA.

VVD-voorman Halbe Zijlstra en CDA-leider Buma lieten het Pinksterweekend weten tegen een hogere vermogensheffing te zijn. Het zwaarder belasten van de vermogens is voor de VVD zelfs onbespreekbaar. Een stevige boodschap aan de PvdA. Die partij wil juist wel de vermogens aanpakken als medicijn tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk. Deze opstelling irriteert Zijlstra. Tegen de Telegraaf zei hij: ‘Het gaat om een grote pot geld, waar links begerig naar kijkt. Hoe vaak moet je over een verdiende euro belasting betalen?’. De VVD wil in plaats van meer vermogensheffing de overheidsuitgaven terugdringen. Minder zorg- en huurtoeslagen. En dat is weer een no go voor de PvdA.

Opvallend is dat de liberalen steun krijgen van een oude vriend, het CDA. Leider Buma is ook tegen een hogere vermogensheffing. ‘Dat hebben mensen in een leven bij elkaar verzameld, dat moet je niet beginnen af te pakken’, aldus Buma in het tv-programma ‘WNL op Zondag’.

Het is geen geheim dat VVD’ers het allerliefst een coalitie vormen met de christendemocraten. Decennia hebben ze samen geregeerd, in de eerste twee kabinetten Lubbers, Balkenende I en II en RutteI. Voor het CDA gold altijd dat de PvdA pas in beeld kwam wanneer het echt niet anders kon. En dat geldt nog meer voor de VVD.

Ondertussen bekoelt de ‘vriendschap’ tussen de VVD en PvdA. Het gedoe rond de benoeming van VVD’er Van Woerkom tot ombudsman legde voor de VVD’ers de onbetrouwbaarheid van de PvdA-fractie bloot. Die laatste wilde de kandidaat nog eens spreken, eiste ze vlak voor de benoeming. Ook aan de eeuwige kritiek van de PvdA op VVD-staatssecretaris Teeven ergeren de liberalen zich groen en geel. En dan nu weer het nieuwe belastingstelsel.

De PvdA-fractie is in crisis sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Na de Europarlementsverkiezingen is de eens zo machtige partij van Den Uyl, Kok en Bos verschrompeld tot de zesde partij van het land. De SP voor latend. De PvdA-Kamerleden hangen uitgeblust in de touwen en een aantal persoonlijk adviseurs van Samsom is inmiddels gefrustreerd weggelopen. De sociaaldemocraten zijn verkrampt, verlinksen en stellen daarmee de samenwerking met de VVD tot het uiterste op de proef.

Wordt de vorming van een nieuw belastingstelsel de finale splijtzwam van RutteII? Er zijn kabinetten om minder gesneuveld.

(Bronnen: NRC Handelsblad, Trouw)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.