Straks lagere loonbelasting maar hogere vermogensbelasting en BTW

Naar verwachting komt het kabinet uiterlijk 1 juli met de eerste contouren van een nieuw belastingstelsel. VVD-fractieleider Zijlstra en PvdA-leider Samsom bepleitten de laatste weken al een grondige update van het huidige stelsel. De heren kibbelden de laatste dagen nog wat voor de bühne maar de uitkomst is helder. Er komt een hervorming aan en waarschijnlijk dient het Plan Van Dijkhuizen als uitgangspunt. Het plan uit 2013 lijkt te nivelleren. De hypotheektenteaftrek gaat verder op de schop, terwijl de fiscus zich volgens het voorstel meer richt op vermogens en minder op inkomens. Verder gaat bij Van Dijkhuizen de BTW verder omhoog.

Eerst kwam Zijlstra met een pleidooi voor een simpeler stelsel zonder toeslagen en met lagere tarieven, waarop Samsom deze week nogal stuurs reageerde. Hij vond het weliswaar ook tijd voor een hervorming maar noemde het voorstel van de liberaal ‘van een ongelooflijke lompheid’. Wie aan de toeslagen komt, komt aan de PvdA, wilde Samsom maar zeggen. Of het nieuwe belastingstelsel meer tegemoet komt aan de PvdA- of aan de VVD-wensen is nu nog niet exact duidelijk maar Van Dijkhuizens plan biedt op het eerste gezicht de PvdA de beste perspectieven. Hoewel, Van Dijkhuizen is VVD-lid.

Winstpunt VVD

In grote lijnen bepleit het plan twee tarieven in plaats van de huidige vier. Voor iedereen met een inkomen onder de €65.000 (ca. 2 x modaal) geldt in het plan een tarief van 37 procent loonbelasting, voor inkomens daarboven 49 procent. Sterke vereenvoudiging en lagere tarieven, dat is pure winst voor de VVD.

Winstpunten PvdA

Maar ook de PvdA komt aan zijn trekken. De vermogensbelasting wordt namelijk best fors aangepakt. Er wordt voortaan naar de echte rente gekeken op de spaarrekening in plaats van de huidige fictieve vier procent te hanteren. Nu is de rente nog laag maar een hogere rente betekent straks dus meer belasting. Ook beleggers die grotere risico’s nemen en hogere rendementen halen, betalen straks meer belasting. Ondernemers en huizenbezitters moeten bovendien meer vermogensbelasting gaan betalen omdat de fiscus hun huis en het vermogen in de onderneming optelt bij het totale vermogen. Ook wordt de hypotheekrenteaftrek op termijn beperkt tot 30 procent. Verder blijven de toeslagen, weliswaar in vereenvoudigde vorm, bestaan en gaat de BTW omhoog met 2 procent (naar 8 en 23 procent). Dat laatste werkt ook nivellerend. Ten slotte betalen AOW’ers op termijn ook meer belasting, namelijk hetzelfde tarief als werkenden.

Uit het plan Van Dijkhuizen dat het uitgangspunt is voor de hervormingen blijkt dat het nivelleringsfeestje van de PvdA -weliswaar uitgesteld- alsnog staat te beginnen.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.