Illegalen met inkomen €40.000-plus (= niemand) blij met handjeklapkabinet

PvdA verlaagt lasten voor alle werknemers behalve voor de laagstbetaalden!

De PvdA en VVD ruilden gisteren de strafbaarstelling van illegaliteit en een belastingverlaging voor de midden- en hogere inkomens uit. De twee ‘ruilobjecten’ hebben weliswaar inhoudelijk niets met elkaar te maken maar vormen desondanks een tandem die de positie van PvdA-leider Samsom voorlopig redde. En natuurlijk  die van de illegalen met een salaris boven de 40.000 euro. Die niet bestaan. Van een politiek-inhoudelijke, morele, laat staan principiële keuze was geen sprake, het was gewoon handjeklap.

Volgens de Volkskrant zei de PvdA-leider maandagochtend 24 maart tegen premier Rutte dat hij van de strafbaarheid van illegaliteit afwilde. Een etmaal later was er een deal. De VVD kreeg er de 500 miljoen belastingverlaging voor terug.

Meer dan een jaar hield Samsom vast aan deze strafbaarstelling. Ondanks de welwillende houding van de liberalen om er over te praten, ondanks de grote oppositie binnen zijn eigen partij. VVD-fractieleider Zijlstra was welwillend, verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Teeven vond de strafbaarstelling inmiddels ook niet meer zo belangrijk, zo liet hij desgevraagd weten. De enige die aan de strafbaarstelling vasthield, leek Samsom. Tot 24 maart. Nu wil Samsom er dan toch van af. Omdat de handhaving van het voorstel de PvdA en daarmee Samsoms positie zou schaden. De kwestie bleef maar zoemen binnen de partij. Als een lastige mug.

De hogere en middeninkomens tussen de 40.000 en 116.000 euro krijgen een belastingverlichting. Mede namens de PvdA krijgen de laagste inkomens deze dus niet. Ook niet-werknemers als kleine ondernemers krijgen geen cent. Twee van de drie gedoogpartijen en de SP popelden gisteren om de sociaal-democraten te corrigeren, wat gebeurde. Eerst pleitte D66 voor een lastenverlichting ook voor de lagere inkomens. De ChristenUnie volgde.

Door de VVD zijn er punten gescoord. Goed gedaan. Maar, hoe kan de PvdA, een sociaal-democratische partij, met het voorstel komen om de belasting van inkomens rond een ton te verlichten, en de laagste inkomens te vergeten? Een deal? Dat is een Haagse werkelijkheid. Samsom werkt zichzelf en zijn partij steeds verder in de nesten.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.