Val van Plasterk is een kwestie van tijd

Twee crises zijn onderweg

PvdA-minister Plasterk is inmiddels zo beschadigd dat hij waarschijnlijk de komende zomer niet haalt in de politiek. Hij overleefde weliswaar ternauwernood een fel Tweede Kamerdebat, maar de geloofwaardigheid van deze bewindsman is tot nabij nul gedaald.

En dat terwijl er alweer twee nieuwe crises voor deze minister aankomen. Eén rond de gemeenten die de mega-operatie van de decentralisaties niet kunnen bolwerken, en één rond een door hem achtergehouden rapport over de corrupte Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

D66 is boos op de minister omdat hij een kritisch rapport over de corrupte Rijksvertegenwoordiger Stolte op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba sinds november heeft achtergehouden. Het rapport adviseerde de minister de Rijksvertegenwoordiger te ontslaan vanwege corruptie en vriendjespolitiek. Plasterk bracht de Kamer daarvan niet op de hoogte maar besloot op eigen houtje dat Stolte zijn termijn tot 1 mei 2014 gewoon kan uitdienen. D66-Kamerlid Hachchi: ‘Ik vind dat hij de Kamer had moeten informeren’. De PvdA’er kan dus alweer uitzien naar een nieuw niet zo gezellig debat.

Dan de voorbereiding van gemeenten op de immense decentralisatie van taken. Deze mega-operatie geldt bovendien als een bezuiniging. Het dreigt volgens experts uit te lopen op een drama. Hoogleraar Lokaal Bestuur

Elzinga noemt de operatie in De Telegraaf zelfs ‘volstrekt onverantwoord’. Het wordt lokaal allemaal zo ingewikkeld dat er geen goede wethouders en raadsleden meer te vinden zijn. De ‘tweede keus’ raadsleden en wethouders ‘zonder voldoende bagage’ kunnen de grote decentralisaties straks niet overzien, voorspelt de hoogleraar. Plasterk bleek eerder geen goed antwoord op deze problematiek te hebben. In Nieuwsuur beloofde hij eind 2013 dat dit zijn aandacht heeft, en dat hij cursussen en trainingen zal regelen voor de lokale bestuurders en raadsleden. Het is wachten op ongelukken.

Ten slotte helpt het geruzie met de drie gedoogpartners door Plasterks partijleider, het heetgebakerde standje Samsom, ook niet echt mee. Naar nu blijkt krijgt zelfs de SGP genoeg van zijn ‘gemekker’. VVD-fractieleider Zijlstra drinkt inmiddels liters koffie met Samsom enerzijds en Pechtold, Slob en Van der Staaij anderzijds om ruzies te voorkomen. De loyaliteit met Samsom van de o zo hoognodige drie gedoogpartners heeft natuurlijk zijn grenzen. Plasterk heeft dat inmiddels gemerkt, Samsom nog niet.

(Bron: Telegraaf)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.