Bijdrage aan gevangeniskosten al afgeschaft in 1896

Het was omslachtig, kostbaar, onevenredig en contraproductief

Het voorstel van VVD-staatssecretaris Teeven van Justitie om gedetineerden voortaan te laten meebetalen aan hun opsluiting, blijkt een 19de eeuws plannetje.

Dit van oorsprong PVV-idee is dus niet nieuw. In 1896 schafte de overheid dit stelsel af. Men vond het destijds ‘omslachtig, kostbaar, onevenredig en contraproductief, want belemmerend voor de rehabilitatie’. Dit schrijft NRC Handelsblad. ‘En die bezwaren zijn er nog steeds’, vindt de krant.

Teevens politieke meerdere, VVD-minister Opstelten verwacht binnenkort ook een plan te presenteren waarin gevangenen meebetalen aan de opsporings-, vervolgings-, en proceskosten. Op de eigen bijdrage zal de rechter toezien, waar de gedetineerde in beroep kan gaan. NRC: ‘Gelukkig maar, in een rechtstaat valt de rechter nu eenmaal niet te omzeilen. Hoe graag de macht dat ook zou willen’.

Volgens de avondkrant zullen rechters de strafverzwaring, ‘er zijn immers financiële consequenties die nog tot ver na de straf kunnen duren’, meewegen bij de straftoemeting. ‘Dat kan dus in de praktijk leiden tot kortere celstraffen en meer alternatieve straffen’.

Wie criminaliteit wil bestrijden moet de pakkans en strafkans verhogen.

(Bron: NRC Handelsblad )

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.