Plasterk vindt bijscholing gemeenteraad hard nodig

Stop met politici bashen

PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk gaat meer cursussen en bijscholing voor gemeenteraadsleden aanbieden. Deskundigen verwachten namelijk dat gemeenteraadsleden niet over voldoende kennis beschikken om de grootscheepse overheveling van grote Rijkstaken naar de gemeenten straks goed te kunnen controleren.

Plasterk, in het tv-programma Nieuwsuur: ‘Het heeft mijn grootste aandacht. De nieuwe raadsleden worden in maart gekozen en de ontbrekende kennis moet aanwezig zijn op 1 januari 2015. Dan hebben we nog driekwart jaar om de raadsleden bij te scholen. Dat is krap’. Deskundigen maken zich vooral zorgen om de financiële kennis van raadsleden.

Omdat het kabinet wil decentraliseren, krijgen de gemeenten meer belangrijke taken. Dat gaat automatisch gepaard met meer controlerend werk voor de gemeenteraden. In het komende jaar worden de taken rond de jeugdzorg, de participatiewet en delen van de langdurige AWBZ-zorg (zorg voor ouderen en gehandicapten) naar de gemeenten overgeheveld. In totaal krijgen de gemeenten hiervoor zo’n 16 miljard euro extra. Of de gemeenteraad dit allemaal aankan, is dus nog de vraag.

Verder blijken steeds minder burgers te porren voor het raadswerk. Dat blijkt tenminste uit een enquête van Nieuwsuur onder gemeentegriffiers, de onafhankelijke ambtenaren die de gemeenteraden ondersteunen. Bijna de helft van de 220 deelnemende griffiers gaf aan dat het gebrek aan nieuwe raadsleden een probleem is. In twintig gemeenten moeten partijen door een gebrek aan opvolgers zelfs afhaken.

Plasterk vermoedt dat dit probleem ook ligt aan het imago van de politiek: ‘Stop nu eens met het politici bashen en met verwijten alsof raadsleden graaiers en zakkenvullers zijn’. De sociaal-democraat denkt niet dat de vergoeding te laag is, ‘want die mensen doen het niet om het geld’. Wel zegt de minister de vergoeding niet verder te willen verlagen, ‘want de lage vergoedingen dragen bij aan het beeld dat het werk niets waard is’.

(Bron: Nieuwsuur)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.