Stijgende huren veroorzaken hogere belasting voor woningbezitters

Blok informeerde de Kamer niet over stiekeme belastingverhoging

De oppositie wil opheldering van minister Blok over een ‘stiekeme’ lastenverzwaring voor huizenbezitters. Dit jaar stijgt het huurwaardeforfait namelijk met 17 procent, terwijl de VVD-minister de Kamer daarover nooit heeft geïnformeerd. De hoogte van deze belasting hangt samen met de hoogte van de huren en de WOZ-waarde van het huis. En aangezien de huren stijgen, stijgt ook het huurwaardeforfait waardoor huizenbezitters honderden euro’s extra inkomensbelasting betalen.

CDA-Kamerlid Knops: ‘Dit kabinet laat zich wederom gelden als kampioen van de lastenverzwaringen’. Huiseigenaren moeten dit bedrag jaarlijks bij hun inkomen optellen zodat hun inkomstenbelasting hoger uitvalt. De verhoging levert de schatkist circa 320 miljoen euro op.

De SP spreekt van een ‘buitengewoon geniepige wijze waarop dit is doorgevoerd’. Socialistisch Kamerlid Jansen:’ Dit bevalt mij totaal niet omdat deze maatregel met name lagere en middeninkomens treft’.

VVD-Kamerlid Neppérus verdedigt de maatregel: ‘De wet schrijft het kabinet nu eenmaal voor dat het huurwaardeforfait omhoog moet als de huren stijgen. We hebben allemaal niet op zitten letten’. Ze wil wel goed kijken naar de koppeling tussen huren en het forfait. Voormalig belastinginspecteur Neppérus: ‘De huren gaan de komende jaren immers verder stijgen, dus het forfait waarschijnlijk ook. Dat moeten we niet hebben’.

(Bron: De Telegraaf)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.