Kabinet wankelt voort in 2014

PvdA-top kan ook in 2014 'Duivesteijntjes' niet voorkomen

Wat een vertoning rond het woonakkoord. Het kabinet sluit het jaar in stijl af: met gerommel. Dat komt voort uit de ideologische mismatch tussen de twee coalitiepartijen. Een duurzame weeffout. Het bouwwerk dat het kabinet in 2013 uit noodzaak metselde, bleek weer eens zeer kwetsbaar. Het gestuntel in de Eerste Kamer rond het woonakkoord was er het zoveelste bewijs van. En waarschijnlijk was dit niet het laatste.

De niet-nacht van Duivesteijn leverde slechts één winnaar op: minister Blok van Wonen. Die hield met een paar vage toezeggingen op het nippertje de keffende Duivesteijn van zich af. De minister die naar verluid ooit binnenskamers uitriep ‘Fuck de mensen’ toen hij moest terugkeren van reces, gaat vast een gelukzalige Kerst tegemoet. Of dat voor de top in het kabinet ook geldt, is zeer de vraag. Het vertrouwen tussen de coalitiepartijen, inclusief de reddingsboeien D66, ChristenUnie en SGP is beschadigd. SGP-Kamerlid Dijkgraaf liet er tegenover Radio1 geen misverstand over bestaan: ‘Eens maar nooit weer een nacht van Duivesteijn’. Wat stelt een zwaar bevochten afspraak met de sociaal-democraten nog voor wanneer een eenling achteraf alsnog diezelfde afspraak op het spel kan zetten?

Aangezien de sociaal-democraten ook in 2014 standpunten zullen moeten verdedigen die niet de hunne zijn, is de verwachting dat Dijkgraafs waarschuwing weinig uithaalt. Sterker, de onvoorspelbaarheid van individuele PvdA’ers dreigt toe te nemen in het komende campagne- en verkiezingsjaar. De partijtop van de PvdA kan onmogelijk garanderen dat ‘een Duivesteijntje’ niet meer voorkomt. Zeker niet wanneer de partij in het voorjaar campagne gaat voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen.

Wanneer de PvdA deze verkiezingen straks ook nog sterk verliest, en dat is volgens de huidige peilingen geen rare fantasie, ontstaan geheid interne partij-onrust en gespannen verhoudingen binnen de coalitie. Het laatste restje loyaliteit aan Rutte II bij de afgestrafte lokale en landelijke PvdA-politici wordt dan wel zeer zwaar op de proef gesteld. Maar als de partij wint ten opzichte van de VVD is het gevaar zeker ook niet geweken. PvdA’ers zullen zich dan sterk genoeg voelen om hun punten alsnog te bevechten op de liberalen. En dat is ook niet goed voor de interne verhoudingen.

Ten slotte start voor de zomer eveneens het begrotingscircus opnieuw. Van het recente verleden hebben we geleerd dat een begroting van dit kabinet niet zonder de nodige hobbels tot stand komt. Aan partijleider Samsom en voorzitter Spekman de bijna onmogelijke taak de rode kikkers in 2014 in de kruiwagen te houden.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.