Adviescommissie: ‘Geef staatlozen verblijfsvergunning’

Een formeel staatloze moet met documenten staatloosheid aantonen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) staatlozen een verblijfsvergunning te geven.

Op 1 januari 2012 stonden in Nederland 2.005 personen geregistreerd als staatloos. Deze mensen worden door geen enkel land erkend als onderdaan. Teeven verzocht de commissie om advies over hoe om te gaan met deze mensen zonder nationaliteit. Nederland kent op dit moment geen procedures voor staatlozen.

Op hoeveel personen het advies precies betrekking heeft, is niet duidelijk. Afhankelijk van wat onder staatloze wordt verstaan, betreft het tussen de 2.005 tot 88.000 mensen. Er zijn allereerst de 2.005 formeel staatlozen. Over hen gaat dit advies sowieso. Zij staan in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd als staatloos. Een formeel staatloze moet met documenten kunnen aantonen dat hij of zij staatloos is. Dat is uiteraard lastig, maar bleek 2005 keer mogelijk.

Een formeel staatloze is niet hetzelfde als een persoon zonder identiteitspapieren. Die groep kan vaak niet aantonen staatloos te zijn. Sommigen kwamen bijvoorbeeld naar Nederland zonder paspoort en reisdocumenten. Dit aantal niet-formele staatlozen is circa 88.000.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.