Nederland wordt eng

Nederland wordt eng. Zeker voor hen die kwetsbaar zijn, laagbetaald en weinig geschoold. Onze samenleving wordt steeds complexer, maar als we een foutje maken, rekent de overheid bikkelhard met ons af.

Ook lijkt de overheid haar burgers te wantrouwen: veiligheidsdiensten en controlerende instanties maken overuren. Onze privacy lijkt steeds minder waard. En wie vervolgens naar de rechter wil, moet straks ten minste over een redelijk netwerk of inkomen beschikken, want dit kabinet wil een gang naar de rechter lastiger, lees duurder, maken. Een bikkelharde overheid die er niet voor terugdeinst welwillende mensen te ruïneren, een gebrekkige rechtsstaat en afnemende privacy: keert Oost Duitsland terug? Nu in de polder.

Onze overheid vindt onze privacy niet zo belangrijk. VVD-minister Opstelten van Justitie en Veiligheid wil bijvoorbeeld al onze reisgegevens vastleggen in een centrale database. Dat is dan waarschijnlijk de database waar onze bank-, mobiliteits- en internetdata ook al liggen opgeslagen. Nederland is een van de landen die de meeste telefoongesprekken van eigen burgers aftapt. Toen de spionage-activiteiten van de Amerikaanse NSA bekend werden, reageerde PvdA-Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laconiek. Niet verwonderlijk, want de Amerikanen kregen een groot deel van de gegevens van 1,8 miljoen landgenoten waarschijnlijk van de Nederlandse overheid zelf.

De staat pakt ons bovendien keihard aan bij het kleinste foutje. Het CDA zette vorige week al grote vraagtekens bij de nieuwe bikkelharde fraudewet die sinds 1 januari geldt. CDA-Kamerlid Heerma: ‘We zijn vóór het opsporen van fraude. De focus ligt nu echter op de verkeerde groep’. De instanties zijn verplicht strenger te handhaven en maken blijkbaar geen onderscheid meer tussen vergissingen van welwillende burgers en criminele fraudeurs. Ook de Nationale Cliëntenraad is niet te spreken over de uitwerking van de wet. ‘Die nieuwe fraudewet is een gedrocht’, zei ook de Specialistenvereniging Sociaal Zekerheidsrecht in De Telegraaf. ‘De regels rond uitkeringen zijn vaak zo complex dat een foutje snel gemaakt is. Maar gemeentes leggen maar al te graag hoge boetes op. Het zijn helemaal niet de boeven die gepakt worden, het zijn gewone burgers die niet altijd alle regeltjes snappen.’De Telegraaf schreef afgelopen week over ‘een sociaal en financieel bloedbad onder welwillende burgers’. Ook MKB-Nederland klaagt over een ‘hyperactieve Arbeidsinspectie’ die kleine ondernemers ruïneert bij het minste of geringste.

Onlangs werd de medische wereld opgeschrikt door de manier waarop huisarts Tromp uit het Noord-Hollandse Tuitjenhorn werd behandeld. Hij werd op zondagavond met veel heisa uit zijn huis gehaald. Terwijl er nog vele vragen waren in het dossier werd hij al als een zware crimineel behandeld. Dit weekend werd bekend dat hij zelfs tijdens een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vier uur lang werd ondervraagd. Dat is bikkel-, bikkelhard. Ten einde raad pleegde de man later zelfmoord.

Dit gaat zo niet goed. De Nederlandse overheid is er voor haar burgers, niet andersom.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.