Commentaar FD: ‘Breek het sociaal akkoord snel open’

Gekozen parlement beslist, niet werkgevers- en werknemersorganisaties

Het Financieele Dagblad (FD) doet in het redactionele commentaar een uitdrukkelijke oproep aan de coalitie en sociale partners om het sociaal akkoord snel open te breken. CDA, D66, Christen Unie en SGP willen inkomens minder nivelleren dan het kabinet voorstelt. CDA en D66 willen ook de arbeidsmarkt eerder hervormen dan in het sociaal akkoord is vastgelegd. De zakenkrant vindt dat de werkgevers en werknemers de afspraken in het sociaal akkoord nog eens tegen het licht moeten houden. Het FD stelt bovendien dat het democratisch gekozen parlement beslist, en niet de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De krant schrijft: ‘De Tweede Kamer heeft deze week twee lange dagen vergaderd over de Rijksbegroting zonder een stap dichter bij parlementaire goedkeuring te komen’.

Verderop: ‘De echte wil om tot afspraken te komen lijkt te ontbreken. Het kabinet verwijst bij iedere halve toezegging aan de oppositie naar harde afspraken die zijn gemaakt met de Europese Commissie en de sociale partners’.

‘Op het gebied van het ontslagrecht en de ww-duur moet het kabinet volledig bereid zijn het sociaal akkoord open te breken. Het primaat in de besluitvorming ligt bij de gekozen vertegenwoordigers van de Tweede Kamer en niet bij werkgevers en werknemers’, concludeert de redactie van het FD.

(Bron: FD)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.